Czy może być bardziej skuteczna i bardziej owocna modlitwa od tej, która nauczył nas Pan Jezus?
Ojcze nasz, to modlitwa, która była przedmiotem rozważań Dzielnych Niewiast podczas konferencji, która odbyła się na spotkaniu w Krakowie, 4 grudnia 2021 roku.
Módl się tak, by jednoczyć swoje serce z miłującym sercem Pana Boga. W tej modlitwie chodzi o relację, o otwarcie swojego umysłu na wolę Ojca.

Konferencję prowadziła Krystyna Roś, która wers po wersie wprowadzała nas wgłębię tej modlitwy.

Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje;

Wyćwicz w sobie nawyk zwracania się, po przebudzeniu, do Boga jako Ojca z dziękczynieniem. Nie narzekaj, nie marudź. Twój dzień może wyglądać zupełnie inaczej, gdy zaczniesz go z radością i świadomością, że Ojciec Niebieski kocha Cię miłością bezwarunkową, tak jak nikt inny tego nie potrafi. Zwróć się z dziękczynieniem za kolejny dzień życia i ofiaruj Ojcu wszystko co się w tym dniu wydarzy, także to co może okazać się trudne.
Wyraź gotowość przyjęcia tego na Jego chwałę i uwielbienie i swoje w Nim wzrastanie.
Proś za pośrednictwem Ducha Świętego o dar ciągłego poczucia dziecka bożego, które ma Ojca Wszechmogącego, a nie bezradnej sieroty w wirze życia.
Niech Duch Święty sprawia, aby imię Pana Boga było w tym dniu uświęcone w Twoim życiu. Proś z wiarą i odwagą Ducha Świętego.

Przyjdź królestwo Twoje; bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi.

Proś Pana Boga o panowanie nad Twoim życiem, królowanie, jeśli poddasz się pod panowanie Boga, to lęk zniknie z Twego życia. Jeśli Jego wolę postawisz na pierwszym miejscu, to wszystko inne będzie na właściwym miejscu – uczy Kościół. Pan Bóg chce dla nas dobra, tego co najlepsze. Trzeba z wiarą prosić Pana Boga o to co jest dla Ciebie najlepsze, jednak nie zawsze wiesz co to jest. Dlatego zanurzenie w woli Bożej będzie dla nas umocnieniem, gdy pojawią się trudne chwile.

Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj

Czasem modlimy się o wiele ale nie wszystko jest nam potrzebne, a bywa, że nawet szkodliwe. Ty módl się o to co istotne, najważniejsze – chleb powszedni. Zawierzaj to Ojcu. W tej części modlitwy ważne jest abyś myślała także o innych i ich potrzeby, intencje powierzała Panu Bogu. Tę intencję Pan Jezus wyraził poprzez liczbę mnogą chleba naszego.

Odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;

Przebaczenie otwiera Twoje serce na modlitwę, buduje szczere relacje z osobami, które cię zraniły lub tymi, których ty zraniłaś. Ostatecznie buduje relacje z Panem Bogiem, który chce ci udzielić przebaczenia, z gotowością jaką ty przebaczasz i przyjmujesz przebaczenie.

Nie dozwól, abyśmy ulegli pokusie

Pan Bóg obdarzył Cię wolną wolą. Z rzeczy tego świata możesz wybierać wszystko. Proś w wytrwałej modlitwie o rozeznanie dobra i zła, by dokonywać właściwych wyborów, by się nie poddawać i nie zniechęcać.

Krystyna Sobczyk: Duch Święty przemienia naszą modlitwę, prostuje nasze życie

Zebrała: Stanisława. Zdjęcia: Stanisława.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This div height required for enabling the sticky sidebar