Jak niezgłębione są Tajemnice i Przymioty Maryi – Matki Boga!
Są nam „odsłaniane” systematycznie – jeśli tylko chcemy Je poznać i się Nimi ubogacać.

Nawet wnikliwe spojrzenie na czczoną Ikonę „Matki Bożej Nieustającej Pomocy”, należącą do ikon w typie hodegetrii, pomaga odkryć Cnoty, Piękno i Przesłanie Maryi dla każdego z nas.

Greckie określenie – „Hodegetria”  oznacza  „Tę, która jest Przewodniczką w drodze”. Maryja trzyma Dzieciątko na lewym ramieniu, a gestem prawej dłoni wskazuje na Jezusa i kieruje na Niego ludzkie spojrzenia. Tożsamość Maryi spełnia się w tym, że Maryja zachowuje posłuszeństwo i uległość wobec Boga stając się wzorem do naśladowania, prowadzi lud Boży do Chrystusa.

Głowę Maryja ma przechyloną w stronę Jezusa – to gest bliskości do Syna, równocześnie patrzy na nas Matczynym i słuchającym spojrzeniem. Złoty kolor oczu – to symbol światła, zagłębienia w Boże Tajemnice, w tym w Tajemnicę Zmartwychwstania, którą symbolizuje także złote tło ikony. Maryja pośredniczy w dojściu do poznania Chrystusa, pokazuje Drogę, w która mamy wyruszyć i którą mamy podążać.

Na nakryciu głowy Maryi – na czole – jest ośmioramienna gwiazda będąca symbolem działania Ducha Św., symbolem Dziewictwa, całkowitego Oddania, Nowego Stworzenia Boga. Natomiast, druga gwiazda -przedstawiona w formie Krzyża – symbolizuje Odkupieńczą Misję Syna. Aniołowie po prawej i lewej stronie Maryi i Jej Syna trzymają narzędzia Męki Jezusa, teraz jako Dziecko schronionego w ramionach Matki. Dziecię Jezus patrzy na Krzyż trzymany przez Anioła, Jego spojrzenie skierowane jest też ku Ojcu, Wieczności, Przeznaczeniu.

W kontekście symboliki Ikony „Matki Bożej Nieustającej Pomocy”, Drogę którą wskazuje Maryja możemy odczytać w różnych znaczeniach; przede wszystkim jako Drogę do Jezusa, do Boga, do Nowego Życia, do Miłości. Też, jako poszukiwanie własnej drogi życia i wiary przez każdą i każdego z nas, odejście od skupienia na sobie, na poszukiwaniu drugiego człowieka.

Droga wskazywana przez Maryję polega na kontemplacji Słowa Bożego, adoracji Najświętszego Sakramentu, Modlitwie, umacnianiu wiary na spotkaniach w Grupach/Ruchach Charyzmatycznych. W naszej codziennej drodze życiowej modląc się, orędując, pośrednicząc i chroniąc towarzyszy nam Maryja – Matka Boga. W szczególny sposób możemy rozważać Słowo Boże z Maryją poprzez modlitwę różańcową.

Tekst: Ewa

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This div height required for enabling the sticky sidebar