Regulamin spotkań

REGULAMIN SPOTKAŃ DZIELNYCH NIEWIAST

 1. Spotkania „Dzielne Niewiasty” skierowane są do kobiet różnego wieku i stanu.
 2. Spotkania objęte są opieką duchową Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (Redemptorystów) i odbywają się w dwóch miastach Polski – Krakowie i Warszawie.
 3. Warunkiem otworzenia oddziału DN w kolejnych miastach jest odbycie rocznej formacji.
 4. Spotkania odbywają się jeden raz w miesiącu (w soboty) w okresie od września do czerwca. Dodatkowo proponujemy udział w trzydniowej „Majówce dla kobiet” (weekend majowy) oraz tygodniowy wyjazd wakacyjny w góry (Polana Rynias).
 5. Spotkania trwają cały dzień.
 6. Każde spotkanie stanowi całość która łączy wiele wymiarów życia kobiety i składa się z dwóch części:
  a) przedpołudniowych warsztatów tematycznych (lub wykłady) dotyczące  różnych dziedzin życia kobiety (np. warsztaty wizażu, pracy z emocjami, choreoterapii, savoir vivre’u, decoupage’u, warsztaty motywacyjne, warsztaty masażu, itp);
  b) popołudniowego bloku duchowego (modlitwa uwielbienia, Eucharystia, konferencja, adoracja, możliwość sakramentu pojednania i pokuty, rozmowy z kierownikiem duchowym,  dzielenie w grupach).
 7. Celem spotkań jest integralna formacja kobiet, która łączy wymiar cielesny, emocjonalny i duchowy. Aby ten cel mógł być realizowany, na warsztaty przyjmowane są uczestniczki pragnące uczestniczyć w całości spotkania (w obu częściach: do południa i po południu). Nie przyjmujemy zgłoszeń na same warsztaty.
 8. Ze względu na specyfikę prac warsztatowych (ograniczona liczebność grupy oraz zapewnienie jej bezpieczeństwa) konieczne są uprzednie zapisy. Odbywają się one przez formularz zgłoszeniowy. Nie przyjmujemy na warsztaty bez uprzedniego zapisania się.
 9. Ze względu na specyfikę prac warsztatowych (bezpieczeństwo grupy) nie ma możliwości dołączania do warsztatów w trakcie ich trwania. W przypadkach losowych wejście na warsztaty po godzinie ich rozpoczęcia, możliwe jest tylko po uprzednim ustaleniu z organizatorami spotkania i otrzymaniu zgody od prowadzących warsztaty.
 10. Liczba miejsc warsztatowych jest ograniczona. O wpisaniu na listę warsztatową decyduje kolejność zgłoszeń.
 11. Uczestniczka zostaje zapisana na warsztaty w momencie otrzymania odpowiedzi z Sekretariatu Dzielnych Niewiast oraz dokonaniu wpłaty na podane konto (samo wypełnienie formularza nie stanowi gwarancji zapisu).
 12. Warsztaty są odpłatne (kwota przeznaczona jest na organizację warsztatów, materiały potrzebne podczas ich prowadzenia oraz na ofiarę dla prowadzących).
 13. Aby umożliwić formację duchową kobiet, które nie mogą wziąć udziału w warsztatach, jest możliwość  uczestniczenia w samej części duchowej (po obiedzie).
 14. Podczas spotkania jest możliwość skorzystania z  obiadu. Aby skorzystać z posiłków najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem spotkania należy zgłosić to organizatorom.
This div height required for enabling the sticky sidebar