RODO Dzielne Niewiasty

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych

Administratorem danych jest Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów w Krakowie: ul. Zamoyskiego 56, 30-523 Kraków.

Zebrane dane będą przetwarzane do momentu wygaśnięcia podstawy prawnej przetwarzania z wyłączeniem celów statystycznych, archiwalnych i zabezpieczenia przyszłych roszczeń administratora danych.

Dostęp do danych mogą mieć podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz administratora danych w zakresie niezbędnym do ich realizacji oraz podmioty uprawnione do dostępu do danych na podstawie przepisów prawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niezbędne do udziału w rekolekcjach.

Przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:

  • prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania
  • prawo odwołania zgody na przetwarzanie danych w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: cadr@redemptor.pl

This div height required for enabling the sticky sidebar