O nas

Zaufało nam już 1500 kobiet!

Postaw na rozwój w kobiecym

towarzystwie.

Kim jesteśmy?

Kobietami w różnym wieku i różnego stanu, które w przyjaznej atmosferze poznają swoje bogactwo.  Uczymy się jak odkrywać swoje talenty, możliwości, by czerpać radość i dzielić się nią z innymi na co dzień.

Nasza historia

Dzielne Niewiasty to inicjatywa, która zrodziła się w maju 2012 jako owoc majówki dla kobiet zorganizowanej przez o. Pawła Drobota CSsR (redemptorysta) przy Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie. Mottem tej majówki był cytat z Księgi Przysłów 31,10   „Niewiastę dzielną któż znajdzie, jej wartość przewyższa perły”, a gościem zaproszonym kanadyjska dziennikarka Dorothy Cummings autorka książki „Anielskie single”.

W sercach wielu spośród obecnych wtedy kobiet zrodziło się pragnienie spotkań regularnych i stałej formacji. Pragnienie miejsca, do którego mogłyby przyjeżdżać, by odkrywać siłę płynącą z kobiecości i budzić w sobie piękno, którym zostały obdarowane. Powstały więc Dzielne Niewiasty – spotkania dla kobiet.

W czasie tych siedmiu lat zdążyły się rozprzestrzenić na trzy ośrodki redemptorystowskie  – oprócz Krakowa  – Wrocław i Warszawę . Opiekunem duchowym jest o. Paweł Drobot a rolę osoby odpowiedzialnej pełniła przez pierwsze trzy lata Alicja Jewuła, następnie Małgorzata Nowak, obecnie Agnieszka Kałuża.

W tym czasie, oprócz regularnych comiesięcznych spotkań i corocznych majówek o różnorodnej tematyce, organizowane były siedmiokrotnie wakacyjne rekolekcje w Ośrodku Matki Bożej z Gór w miejscowości Brzegi-Rynias oraz dwie pielgrzymki do Rzymu – w roku 2016 i 2018.

Nasza misja

Naszą inspiracją i równocześnie zadaniem są słowa JP II, który w pierwszym akapicie listu apostolskiego „Mulieris dignitatem (O godności kobiety ) cytuje fragment „Orędzia końcowego Soboru Watykańskiego II” :

„Nadchodzi godzina, nadeszła już godzina, w której powołanie niewiasty realizuje się w pełni. Godzina, w której niewiasta swoim wpływem promieniuje na społeczeństwo i uzyskuje władzę, nigdy dotąd nie posiadaną. Dlatego też w tej chwili, kiedy ludzkość przeżywa tak głębokie przemiany, niewiasty przepojone duchem ewangelicznym mogą nieść wielką pomoc ludzkości, aby nie upadła”.

Dzielne Niewiasty są więc przestrzenią dla kobiet wierzących i poszukujących, pragnących spotkania z Bogiem żywym, kształtującym przez Ducha Świętego naszą kobiecość w każdym wymiarze.

Chcemy, aby owocem tego spotkania stało się formowanie w nas postawy ufności i nadziei, że jesteśmy kochane przez Boga. Nadzieja ta nadaje sens naszemu życiu i prowadzi do dzielenia się – „uobecniania”  jej w naszych środowiskach życia i pracy poprzez miłość i służbę oraz zaangażowanie w życie Kościoła. Wzorem i przewodniczką jest nam Maryja – Matka Nieustającej Pomocy – najdoskonalszy wzór kobiecości.

Skąd ta nazwa?

Dzielna Niewiasta to bohaterka biblijnego poematu z Księgi Przysłów.

Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły. Prz 31,10

Kiedy?

Spotykamy się w soboty raz w miesiącu od września do czerwca i na rekolekcjach.

Gdzie?

Warszawa

ul. Karolkowa 49, Parafia św. Klemensa Hofbauera

Kraków

ul. Zamojskiego 56, Parafia Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Czego dotyczą spotkania?

To czas dla ducha i ciała, to czas dla siebie nawzajem w kobiecym gronie. Spotkania  składają się z warsztatów, konferencji i modlitwy z duszpasterzem. Możemy na nich rozwijać naszą kobiecość w każdym wymiarze: duchowym, fizycznym, intelektualnym i emocjonalnym. 

Uczymy się żyć w obfitości jako ukochana córka Boga.

Co zyskujesz?

Możliwość udziału w warsztatach z rozwoju kobiecości na różnych płaszczyznach oraz w rekolekcjach stacjonarnych i wyjazdowych w atrakcyjnych miejscowościach.

Czas na oddech i równowagę.

Wiedzę jak zbudować jeszcze lepsze relacje, na których Ci zależy.

Bogactwo modlitwy.

Zrozumienie i wsparcie.

Doświadczenie Bożej obecności i opieki Matki Bożej, postawy ufności i nadziei, inspiracji innych kobiet, wzajemnej troski.

Jesteś szczególna, wyjątkowa i niepowtarzalna, a Boża miłość do Ciebie jest niezrównana, niezachwiana i nieustająca.

Dołącz do Dzielnych Niewiast już dziś!

This div height required for enabling the sticky sidebar