O Nas

KIM JESTEŚMY?

Wspólnota „Dzielne Niewiasty” jest miejscem spotkania kobiet wierzących i poszukujących, pragnących spotkania z Bogiem żywym, kształtującym przez działanie Ducha Świętego naszą kobiecość w każdym wymiarze (duchowym, cielesnym, intelektualnym, emocjonalnym). Pragniemy, aby owocem tego spotkania stało się formowanie w nas postawy ufności i nadziei, że jesteśmy kochane przez Boga. Nadzieja ta nadaje sens naszemu życiu i prowadzi do dzielenia się – „uobecniania” – tej ufności i nadziei w naszych środowiskach życia i pracy poprzez miłość i służbę oraz zaangażowanie w życie Kościoła. Wzorem i przewodniczką jest nam Maryja – Matka Nieustającej Pomocy – najdoskonalszy przykład kobiecości.

HISTORIA I NAZWA

Inicjatywa ta, zrodziła się w maju 2012 jako owoc majówki zorganizowanej dla kobiet przez o. Pawła Drobota CSsR w ramach działalności Centrum Apostolstwa i Duchowości Redemptorystów przy Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Krakowie. Mottem tej majówki był cytat z Księgi Przysłów 31,10: Niewiastę dzielną któż znajdzie, jej wartość przewyższa perły. W sercach wielu spośród obecnych wtedy kobiet zrodziło się pragnienie regularnych spotkań i stałej formacji. Pragnienie miejsca, do którego mogłyby przyjeżdżać, by odkrywać siłę płynącą z kobiecości i budzić w sobie piękno, którym zostały obdarowane. Obecnie spotkania odbywają się w: Krakowie, Warszawie, Wrocławiu.

NASZA MISJA

Misją wspólnoty „Dzielne Niewiasty” jest stwarzanie przyjaznej przestrzeni do wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju kobiet różnego wieku, stanu oraz zawodu w sferze duchowej, emocjonalnej i cielesnej.  Jest to odpowiedź na wezwanie Ojca świętego Jana Pawła II zawarte w Liście Apostolskim „Mulieris dignitatem” – „O godności i powołaniu kobiety”.

FORMY DZIAŁANIA

  • Spotkania składające się z części warsztatowej i/lub wykładowej oraz duchowej w okresie od września do czerwca.
  • Coroczne, tematyczne, tygodniowe rekolekcje wakacyjne.
  • Coroczna trzydniowa Majówka dla kobiet, czyli cykl tematycznych wykładów, spotkań i konferencji.
  • Spotkania dla dziewczynek i dziewcząt „Dzielne Niewiasty Junior” o tematyce i w terminach wynikających z rozeznawanych potrzeb.
  • Prowadzenie strony internetowej www.dzielneniewiasty.pl.
  • Posługa w diakoniach: modlitewnej, muzycznej, tanecznej, organizacyjnej i innych zgodnie z potrzebami.
  • Współpraca ze środowiskami kobiecymi i wymiana doświadczeń.
  • Doraźna pomoc dla kobiet z zakresu psychologii, zdrowia, duchowości, etc.
  • Inne działania sprzyjające realizacji wyznaczonego celu.