Kategorie
DN Kraków

Naucz się tańczyć, bo w niebie nie będą wiedzieć co z Tobą zrobić!

Święty Augustyn z Hippony powiedział: „Człowieku, naucz się tańczyć, bo inaczej aniołowie w niebie nie będą wiedzieć, co z tobą zrobić”.

Kategorie
DN Kraków Dzielne Niewiasty

Błogosław duszo moja Pana!

                   Uwielbiam Ciebie Panie tańcem uwielbienia „Raduje się dusza ma”, bo w Tobie jest moc, chwała i potęga objawiona prorokowi Izajaszowi 41 (7-17). […]