Naszą inspiracją i równocześnie zadaniem są słowa JP II, który w pierwszym akapicie listu apostolskiego „Mulieris dignitatem (O godności kobiety ) cytuje fragment „Orędzia końcowego Soboru Watykańskiego II”:

„Nadchodzi godzina, nadeszła już godzina, w której powołanie niewiasty realizuje się w pełni. Godzina, w której niewiasta swoim wpływem promieniuje na społeczeństwo i uzyskuje władzę, nigdy dotąd nie posiadaną. Dlatego też w tej chwili, kiedy ludzkość przeżywa tak głębokie przemiany, niewiasty przepojone duchem ewangelicznym mogą nieść wielką pomoc ludzkości, aby nie upadła”.

Dzielne Niewiasty są więc przestrzenią dla kobiet wierzących i poszukujących, pragnących spotkania z Bogiem żywym, kształtującym przez Ducha Świętego naszą kobiecość w każdym wymiarze.

Chcemy, aby owocem tego spotkania stało się formowanie w nas postawy ufności i nadziei, że jesteśmy kochane przez Boga. Nadzieja ta nadaje sens naszemu życiu i prowadzi do dzielenia się – „uobecniania”  jej w naszych środowiskach życia i pracy poprzez miłość i służbę oraz zaangażowanie w życie Kościoła. Wzorem i przewodniczką jest nam Maryja – Matka Nieustającej Pomocy – najdoskonalszy wzór kobiecości.