Kategorie
DN Kraków

Czy chcesz odnowienia pasji do życia, czy chcesz więcej Miłości?

Takie pytanie usłyszeliśmy na wrześniowym spotkaniu DN , podczas homilii, którą wygłosił o. Paweł Drobot,  przybyły wprost z Warszawy, koncelebrujący Mszę św.  z o. Witoldem Hetnarem- aktualnie opiekunem DN w […]

Kategorie
DN Warszawa Dzielne Niewiasty

Mocni w Duchu

„Albowiem wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są Synami Bożymi” [Rz 8,14]; w codziennym życiu bardzo ważne jest otwarcie się na Ducha Świętego, bo to z Nim jak Maryja – […]

Kategorie
DN Wrocław

Obietnica Ojca

Pan Bóg zawsze dotrzymuje danych nam obietnic. W tym względzie jest absolutnie przewidywalny. Nie umiemy tylko przewidzieć w jaki sposób i w jakim czasie to się wydarzy. Dlatego warto słuchać […]