Takie pytanie usłyszeliśmy na wrześniowym spotkaniu DN , podczas homilii, którą wygłosił o. Paweł Drobot,  przybyły wprost z Warszawy, koncelebrujący Mszę św.  z o. Witoldem Hetnarem- aktualnie opiekunem DN w Krakowie.

Jeśli odpowiedziałaś twierdząco na powyższe pytanie, jeśli tego pragniesz, jest na to jedna recepta: co dzień przyzywaj Ducha Świętego i pozwól Mu się poprowadzić .

Bohaterem spotkań nowego roku formacyjnego Dzielnych Niewiast jest właśnie Duch Święty. To czas Jego działania, odnawiania naszego życia duchowego, fizycznego. Aby tak się stało, warunek jest jeden. Pozwól działać Duchowi Świętemu w całym życiu, a dowiesz się Kim jest i wtedy będziesz, jak mówi Księga Jeremiasza 17.8:

 podobny do drzewa zasadzonego nad wodą,
co swe korzenie puszcza ku strumieniowi;
nie obawia się, skoro przyjdzie upał,
bo utrzyma zielone liście;
także w roku posuchy nie doznaje niepokoju
i nie przestaje wydawać owoców”.

Bądź wolna, słuchaj co mówi Duch Święty w drobnych wydarzeniach, bowiem pozwala On znaleźć to, czego najbardziej potrzebujemy, nadaje właściwy kurs naszemu życiu.

Pamiętaj! Każdego dnia wzywaj Ducha Świętego, a wtedy każdy dzień będzie najpiękniejszym dniem życia.

Potrzebujesz więcej sił do życia i miłości? Znajdziesz w sposób, który cię uszczęśliwi. Nie ma nic ważniejszego niż miłość do Boga . Zakochaj się w Miłości a wszystko będzie inne.

Nawiązując do słów Psalmu śpiewanego podczas Mszy św.: „Bóg podtrzymuje całe moje życie” (które także niech się staną przesłaniem dla Dzielnych Niewiast), o. Paweł  zachęcał nas, abyśmy z takiej perspektywy popatrzyły na swoje życie- jako utrzymywane na ręku Pana Boga. Jeśli jesteś w stanie tak patrzeć mimo trudnych sytuacji, wtedy życie wygląda inaczej – to jest wdzięczność, dziękczynienie, wierność, wytrwałość w relacji do Boga . On jest wierny, nawet mimo naszych niewierności. Deklaracją wierności jest BÓG a nie nasze zasługi.

Nawiązując do słów papieża Franciszka: jeśli przyjmujesz Ducha Świętego , coraz bardziej wchodzisz w Serce Jezusa, abyś była bardziej napełniona Jego Miłością, Jego Światłem i Mocą.

O. Paweł podzielił się z nami osobistym doświadczeniem działania Ducha Świętego, czyli jak Duch Święty bardzo konkretnie odpowiada na pragnienia i konkretne pytania zadane podczas modlitwy  .

Aktualnie, o. Paweł Drobot od półtora tygodnia przebywa w Warszawie. Duch Święty wskazuje coraz to nowe obszary do ewangelizacji, ale współpraca z Dzielnymi Niewiastami nie kończy się .

Wzruszone pożegnaniem, otaczamy modlitwą naszych dzielnych duszpasterzy, dotychczasowego oraz obecnego – ojca Witolda Hetnara, którego serdecznie witamy .

DUCHU ŚWIĘTY PROWADŹ ! A w kontekście homilii pamiętajmy,  co mówi Księga Izajasza 40.31:

„…lecz ci, co zaufali Panu, odzyskują siły,
otrzymują skrzydła jak orły:
biegną bez zmęczenia,
bez znużenia idą.”

zdjęcia: Tetiana,  pixabay

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This div height required for enabling the sticky sidebar