Czy wiesz czemu Różaniec to potężna broń w walce duchowej?

Różaniec jest potężną bronią w walce duchowej. Pięknie tłumaczy istotę Rożańca ksiądz Domnik Chmielewski w książce pod tytułem „Kecharitomene” wydawnictwa Sumus.  Poniżej podaję kilka cytatów z tej książki:

Wolą Boga jest, byśmy wszystko mieli przez Maryję.

Bóg Duch Święty udzielił Maryi, swojej wiernej Oblubienicy, niewypowiedzianych darów. Uczynił Ją Szafarką wszystkiego, co posiada, tak że ona jedna rozdziela wszelkie dary i łaski, dając komu chce, ile chce, jak chce i kiedy chce (święty Bernardyn). Toteż nikt z ludzi nie otrzyma żadnego daru niebieskiego, który by nie przeszedł przez Jej dziewicze dłonie, albowiem Wolą Boga jest, byśmy wszystko mieli przez Maryję. Pośrednictwo to należy rozumieć jako rozdawanie łask w Niej ukrytych przez Boga, a wysłużonych przez Jezusa Chrystusa.”

Dlaczego Różaniec to zanurzenie w pełnię łask?

„Tym wszystkim jest Różaniec – zanurzeniem w Kecharitomene, w pełnię łask. Wszystkie łaski, jakie Bóg stworzył, łaski radosne, są Twoje, kiedy razem z Nią i w Niej kontemplujesz tajemnice radosne. Wszystkie łaski oświecenia otrzymujesz w symbolicznych pięciu tajemnicach światła. Wszystkie łaski zwyciężania w cierpieniu, wszystkie łaski płynące z krzyża Jej Syna Jezusa Chrystusa, wszystkie łaski zbawienia, odkupienia przez mękę i śmierć na krzyżu otrzymujesz, kiedy w Niej i z Nią kontemplujesz Jego mękę, Jego cierpienie i Jego krzyż. Wszystkie łaski płynące z odkupieńczej śmierci Jezusa są ci dane, kiedy w Niej kontemplujesz tajemnice bolesne. Kiedy kontemplujesz tajemnice chwalebne, otrzymujesz wszystkie łaski związane z objawieniem Twojej tożsamości umiłowanego syna Bożego, umiłowanej córki Boga. Otrzymujesz nieustannie na nowo aktualizowaną i uświadamianą łaskę niewiarygodnego przeniesienia Ciebie z królestwa ciemności do królestwa światłą, posadzenia na wyżynach niebieskich z Chrystusem jako duchowy król, prorok i kapłan. Wchodzisz w Obłok Chwały, a Chwała Boża Cię przenika”

Potężna broń dająca władzę nad szatanem.

„Różaniec otwiera nas na łaski wypływające z dzieła zbawienia Trójcy Świętej, symbolicznie ukryte w pięciu tajemnicach radosnych, pięciu tajemnicach światła, pięciu tajemnicach cierpienia Chrystusa i w pięciu tajemnicach łask wylanych w Chwale Bożej. Kiedy uświadomimy to sobie, wtedy zrozumiemy, dlaczego jest to modlitwa, która daje tak potężną władzę nad szatanem. Wystarczy tylko nauczyć się z serca ją odmawiać i z serca kontemplować każdą łaskę, którą otrzymujemy.”

W książce “Kecharitomene” księdza Dominika Chmielewskiego znalazłam wiele perełek dotyczących  osoby Maryi i odkryłam nowe spojrzenia opisujące rzeczywistość duchową związaną z nią. Polecam sięgnąć do tej lektury by rozpocząć lub pogłębić swoją żywą relację z Maryją a przez Nią z Bogiem. Ona jest najlepszą Przewodniczką i Nauczycielką ku Niebu.    

Tekst i wybór zdjęć: SaSanka  

Źródła: zdjęcia: pixabay                                                                           

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This div height required for enabling the sticky sidebar