Gaude Mater Polonia 2019

Uwielbiaj, wolna Polsko, sławę Pana twego.
Pochwalną pieśń zaśpiewaj dla Wybawcy swego.
Bo w nocy twej niewoli słuchał On błagania
I łaskę dał z przemocy wrażej zmartwychwstania.

Na łzy pokuty wejrzał ludu spętanego
Więc wspomniał nań, nie skąpił miłosierdzia Swego.
Nasz Bóg. Zbawiciel. Jemu dobrze jest zaufać
On lud Swój gotów wspierać, modłów jego słuchać.

Miłuje – więc do pomsty, gniewu nie jest skory.
Choć kochał nas, to hańbę zesłał dla pokory.
A potem naszych wrogów cudem łaski zdziwił,
Gdy Polskę, w proch wdeptaną, mocą Swą ożywił.

Podziękuj za charyzmat księdza Wyszyńskiego.
On, prymas – „Non possumus”, bronił nas od złego.
I śluby jasnogórskie godnie przeprowadził,
Czym naród znieprawiony z grzechu dróg sprowadził.

Bądź wdzięczna, że powstała Solidarność słynna,
Gdy serca biły w rytmie: „Honor, Bóg, Ojczyzna”.
Za księdza Popiełuszki walkę bez oręża,
Z proporca wiary hasłem: „Dobrem zło zwyciężaj”.

I dziękuj za papieża, rodem – słowiańskiego:
Świętego Jana Pawła, z Polski wybranego.
Patrz! Iskra miłosierdzia światu przezeń dana.
Na grzeszną ludzkość hojnie łaska Boża zlana.

Wciąż „Jezu ufam Tobie” ludu polski śpiewaj.
Narody do wierności Bogu wciąż zagrzewaj.
Nie będzie zapomniana, Polsko, twa ofiara,
Co światu pokazuje, że zwycięża wiara.

Wychwalaj Matki Boga tkliwość i opiekę,
Co tak jak Jezus Chrystus, pragnie być z człowiekiem.
Dyskretna, czujna, mężna, Syna błaga stale
O wino przemian naszych, jak na godach w Kanie.

W szkaplerzu bój z grzechami toczcie więc rycerze.
I jasnogórski obraz kładźcie na pancerze.
Na każdym zaś ryngrafie niechaj lśni przesłanie:
Ojczyznę wolną, Polskę, miej w Swej pieczy, Panie.

I głoś, Ojczyzno, chwałę Bogu Jedynemu,
Tak Ojcu, jak Synowi, Duchowi Świętemu,
Już dziś: w dniach twych doświadczeń, trudów codzienności,
A kiedyś: we wspólnocie świętych – hen, w wieczności.  Amen

 

autor wiersza: Maria Klajn

redakcja: Marzena   zdjęcie: Pixabay

1 Komentarze

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This div height required for enabling the sticky sidebar