Kategorie
DN Kraków Styl Życia

Jak zbudować zespół zaangażowanych osób potrafiących pracować?

Na powyższe pytanie, udzielił odpowiedzi dr Jerzy Kołodziej na ostatnim marcowym spotkaniu Dzielnych Niewiast Krakowie.