„Szczęśliwe oczy, które widzą to co wy widzicie” Łk. 10.23

Ojciec Witold Hetnar – homilia podczas Mszy Św. dla DN, sobota, 3 października 2020 r.

Z czego my się cieszymy – od tego pytania zaczął homilię dla Dzielnych Niewiast Ojciec Witold Hetnar podczas październikowego spotkania w Krakowie.

Słowo Boże w Ewangelii św. Łukasza pokazuje uczniów, którzy z radością przychodzą do Pana Jezusa i oznajmiają: „przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają” (Łk. 10.7). Radością oddają Bogu chwałę, bo doświadczają mocy imienia Jezusa w konfrontacji ze złem – złe duchy poddają się.

Jeśli nie potrafisz, brakuje ci sił, by modlić się, módl się imieniem Jezus. Ono jest silniejsze od zmartwień i pokus. Daje siłę do pokonania zła. Pan Jezus jednak nie chce, by moja wiara była płytka, doświadczana jedynie w zmaganiu się i pokonywaniu „złych duchów”. „Nie z tego się cieszcie (…), lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie” – naucza. Co oznacza głęboką więź i relację z Bogiem. Relację, jaką On ma z Ojcem w niebie. Pan Jezus raduje się „w Duchu Świętym” doświadczając relacji z Ojcem – poruszony wielbi Go, że objawia Syna swojemu stworzeniu.

Rzeczy, dobra, które gromadzimy, nie napełnią nas. Nie wypełnią naszej pustki, samotności. Napełniają nas osoby, relacje z nimi. Wypełnia nas Bóg i relacja z Nim. Głębia wiary oparta jest na relacji Bogiem. Jeśli ludzie odchodzą od Boga, to dlatego, że nie są napełnieni. Wierzą w „coś”, z czym nie zbudują więzi, bo wiara, to jest KTOŚ. BÓG.

Bóg Ojciec mnie zna. Zna także ciebie. Nasze imiona są nawet zapisane w niebie – jak mówi Jezus – rozradowany i wielbiący za to Ojca.

Tekst, dobór zdjęć: Stanisława

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This div height required for enabling the sticky sidebar