Czym winny być podyktowane wybory kobiety? Do czego prowadzi służebnicza postawa matki? Dlaczego Jan Paweł II miał być poddany aborcji według zaleceń lekarza?

Godność kobiety.

W książce pod tytułem „O godności kobiety” wydawnictwa Sumus znalazłam bardzo aktualny tekst księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego dotyczący dzisiejszej sytuacji kobiety. Zamieszczam go poniżej i gorąco zachęcam do przeczytania, bo tłumaczy on nam rzeczywistość, z którą przyszło się nam mierzyć bardziej namacalnie w ostatnich dniach w Polsce.

Szczególne zadanie kobietykrólować przez miłość i służbę.

„Oto kilka myśli, które sobie snujemy, patrząc ku Chrystusowi w otwartym tabernakulum. Wszyscy na pewno jesteśmy chrystocentryczni, ale nie mielibyśmy Chrystusa w tabernakulum, gdyby go nie było w Betlejem; a nie byłoby Go w Betlejem, gdyby pewna Dziewczynka nie powiedziała: „Oto Ja służebnica Pańska niech mi się stanie według słowa twego” (Łk 1,38). Tym powiedzeniem wyraziła swoje całkowite oddanie się na służbę Chrystusa i Jego dzieła. Mogła przecież, pochwalona przez Anioła – „Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan z Tobą” – podnieść głowę do góry, a jednak niezwykle pokornie określiła swój stosunek do dzieła wskazanego: „Oto Ja służebnica Pańska”. Gdy to zadanie wypełniła, błogosławioną Ją nazywają wszystkie narody.

Cóż by biedak zrobił bez matki?

Może się nam niekiedy wydawać trudnym zadanie, które spoczywa na kobiecie, że to tylko ancilla – służebnica. Ale przecież nie tyle ojca, ile właśnie matkę zwą błogosławioną! W Japonii, gdy widzą wielkiego człowieka pytają o jego matkę – wielki człowiek zostaje jak gdyby na boku, a cześć się składa matce. I słusznie, bo cóż by biedak zrobił bez matki? Nie doszedłby do wielkości, gdyby nie służebnicza postawa jego matki. Dlatego też w każdym wielkim człowieku wielbi się matkę. Tak samo jest w Kościele: Służebnica została Bogurodzicą i Królową.

I tak również jest w rodzinie. Jeżeli kobieta zajmie postawę, na którą zdecydowała się Maryja, wówczas króluje. Króluje przez wielką miłość i gotowość całkowitego oddania się i poświęcenia sprawie nowego człowieka.Warszawa, 17 maja 1962 rok.

To od decyzji kobiety zależy czy dany człowiek będzie miał szansę stać się wielkim człowiekiem i nie chodzi tu o wielkość światową, ale wielkość człowieczeństwa danego człowieka. To od postawy mamy wyrażonej w służbie i miłości rodzinie zależy na kogo wyrośnie ten nowy człowiek.

Karol Wojtyła – dziecko wskazane do aborcji.

Przykładem dziecka, które zostało wskazane do aborcji przez lekarza jest Jan Paweł II. Karol Wojtyła przyszedł na świat mimo, że jego mama usłyszała od ginekologa i położnika, że ciąża jest zagrożona i że nie ma szans na urodzenie żywego dziecka a ona sama nie przeżyje tego porodu. Jego mama podjęła jednak zadanie dane jej przez Boga i przyjęła to nowe życie jak Maryja, dając światu wielkiego człowieka.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć m.in. tutaj:

Miejmy zawsze na uwadze to szczególne zadanie kobiety jakim jest właśnie królowanie poprzez miłość i służbę, o czym tak wyraźnie pisze ksiądz kardynał Stefan Wyszyński.

Tekst i wybór zdjęć: SaSanka. Zdjęcia: pixabay

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This div height required for enabling the sticky sidebar