Jak ważny jest odpoczynek po pracy?

Książka autorstwa księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego pod tytułem „Duch pracy ludzkiej” jest poświęcona w całości pracy ludzkiej. Ksiądz kardynał porusza w niej także jak ważny jest odpoczynek po pracy. Zamieszczam poniżej fragment z tej książki dotyczący właśnie tego tematu. Polecam zaczerpnąć z mądrych przemyśleń księdza kardynała i świętować niedzielę oraz każdy dzień świąteczny a także planować dni urlopowe wg wskazówek księdza kardynała.

Bóg jest Panem nie tylko duszy, ale i ciała naszego…

„Czy nie jest wzruszający ten przykład niestrudzonego Boga, oddającego się wypoczynkowi? Wyczuwamy tu właściwe intencje – przykład. Bóg jest Panem nie tylko duszy, ale i ciała naszego i dlatego staje w obronie dzieła rąk swoich, by przedwcześnie nie niszczało.
Stąd wzorem Boga samego człowiek musi „odpocząć” od dzieł swoich, by ciału dać ulgę, a duchowi odmianę. W szarzyznę dni pracy, w beznadziejność bytowania w nieustannym trudzie, bez odmiany i przerwy, wprowadził Ojciec Niebieski dzień odpoczynku, ulgi, radości.
A słudze swemu, Kościołowi, polecił, by nie szczędził trudu i w życie ludzkie do kodeksów i zbiorów praw państwowych wprowadzał Boże przykazania jako prawo społeczne. Ileż wysiłku musiał Kościół na to poświęcić, by przełamać ludzkie opory, zanim świat uznał prawo do odpoczynku od pracy za zdobycz społeczną i kulturalną.”

Dwa cele: religijny – uwielbienie Boga, i czysto ludzki – wypoczynek.

Zupełny i owocny wypoczynek po pracy możliwy jest tylko w nastroju religijnym dnia świątecznego. Jakie znaczenie dla wypoczynku po pracy ma dzień świąteczny, poznajemy doświadczalnie. Bardzo jest to wymowne, że wszelkie uroczystości i święta, które z rozkazu Boga wprowadzał Mojżesz, zespalały w sobie te dwa cele: religijny – uwielbienie Boga i czysto ludzki – wypoczynek.
W ciszy wytchnienia rodzi się Bóg mocy naszej, odnawiający nieustannie młodość naszych dni.
Każda praca zmierza do wypoczynku, do stworzenia takiej chwili, w której pracownik, po zaspokojeniu wszystkich swoich potrzeb w pokoju i ciszy zadowolenia, może poznać, że nie samym chlebem żyje człowiek [Mt 4,4]. Tylko w objęciach tego wytchnienia, rozważając dzieło dokonane, człowiek staje w obliczu nieogarnionej i świętej Energii Bożej. Tutaj, w zetknięciu z Bogiem, w wewnętrznym z Nim obcowaniu, człowiek napełnia się miłością, która z kolei rozlewać się będzie w dalszej pracy ze świętą rozrzutnością. W ten sposób praca nasza spoczywa w Bogu i w Nim się zrywa do nowego wysiłku. W ciszy wytchnienia rodzi się Bóg mocy naszej, odnawiający nieustannie młodość naszych dni.

Odpoczynek po pracy musi być nadto społeczny.

„Odpoczynek po pracy musi być nadto społeczny. Cała społeczność ludzka, wszyscy razem i w jednym dniu powinni uczcić Boga przez modlitwę zbiorową i zaprzestanie pracy. Wtedy dopiero, gdy jesteśmy świadkami radości bliźnich, nasze osobiste szczęście nabiera pełni swego wyrazu – w miłości Boga i braci naszych.”

ksiądz kardynał Stefan Wyszyński

Tekst i wybór zdjęć: SaSanka

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This div height required for enabling the sticky sidebar