Pisać każdy może, dowiedziały się Dzielne Niewiasty na warsztacie dziennikarskim

Pisania można się nauczyć, jak każdej innej czynności. Do poprowadzenia warsztatu Dzielne Niewiasty zaprosiły Joannę Juroszek, dziennikarkę Gościa Niedzielnego. Główne motto szkolenia to: mamy szanować swojego czytelnika. W artykułach kluczem do sukcesu jest intrygujący tytuł i dobry lead. Jeżeli nie przyciągniemy uwagi czytelnika w pierwszych chwilach, opuści stronę z naszym artykułem. Łatwiej dotrzeć do czytelnika, gdy używamy prostego i zrozumiałego języka. Relacja nie jest nudnym sprawozdaniem. Na początku eksponujemy najbardziej poruszające wypowiedzi  i wydarzenia. Nie ma znaczenia chronologia.

Omówiona została kwestia zasad ortograficznych. Czy Zofia Kowalska obrazi się, gdy przed jej imieniem i nazwiskiem zabraknie słowa pani? Czy królestwo Boże ucierpi, gdy słowo królestwo będzie napisane z małej litery?

Ważne jest, aby dłuższy tekst podzielić śródtytułami lub zdjęciami. W dobie zalewu informacji czytelnik nie ma czasu na studiowanie długiego artykułu.

Recepta na to, by nauczyć się pisać jest jedna : pisz, pisz, pisz. Niech jednak myślom będzie ciasno w słowach.

Autorki: Małgosia, Ania, Marzena, Ewa 


10 komentarzy

Marzena z Wrocławia · 12 kwietnia 2018 o 13:51

Wygląda na to, że jako Dzielne Niewiasty idziemy na podbój internetu! Do talentów dołożyłyśmy umiejętności dziennikarskie. Działo się! I mamy apetyt na więcej.

Grażyna F. · 14 kwietnia 2018 o 09:30

Inspiracja szuka mnie.
Ogień oczyszcza uspokaja.
Lubisz patrzeć – mówisz.
Żar wygląda jak małe świecące robaczki – sosnowe igły.
Chcesz żebym pisała o ogniu, będę.
Rozżarzone węgle paląc się – oddychały, jaśniały i przygasały.
Jeżeli poezja to tylko liryczna.
Taka – której nikt nie pomyli z porcelaną.
Treść – której nie będzie szkoda wyśpiewać.
Dziś cała ziemia chwalić Pana chce.

Grażyna

    Maria Magdalena · 20 kwietnia 2018 o 12:15

    o ktoś napisał wiersz o mnie 🙂

Irena · 19 kwietnia 2018 o 15:40

Kochane DN: Małgosiu, Aniu, Marzenko, Ewo – bardzo profesjonalny wpis dziennikarski/gratuluję

A kto nam zorganizował warsztaty dziennikarskie?
Dzielna Stasia, Niewiasta o mocnym i wrażliwym Sercu/serdecznie dziękujemy ♡

Marzenko, Niewiasto o przedsiębiorczym i czułym Sercu – zgadzam się – Dzielne Niewiasty – działo się i dzieje się 🙂

Grażynko – masz piękny talent do pisania – poezja!

Serdecznie pozdrawiam

Maria Magdalena · 20 kwietnia 2018 o 12:14

Dla mnie warsztaty dziennikarskie również były bardzo inspirujące. Dziękuję organizatorom, otrzymałam też kilka recenzji od czytelników- prowadząca warsztaty powiedziała, że to jest ta najcenniejsza informacja zwrotna. Pozdrawiam wszystkie piszące !!!!!!!!

Grażyna F. · 23 kwietnia 2018 o 10:44

„Jeżeli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego miłości.” (J.15)

Dzielna Niewiasto doświadczająca miłości.
Dzielna Niewiasto przyjmująca Komunię św.
Dzielna Niewiasto akceptująca swoje możliwości.
Dzielna Niewiasto codziennie poznająca godność małżeństwa.
Dzielna Niewiasto dziękująca za swoją kobiecość.
Dzielna Niewiasto podejmująca decyzje z których wynika działanie.
Dzielna Niewiasto karmiąca swoje serce dziękczynieniem, radością, modlitwą.
Dzielna Niewiasto dziedzicząca łaskę.
Dzielna Niewiasto niosąca w sobie pragnienie raju utraconego.
Dzielna Niewiasto czyniąca swoje życie darem dla Pana Boga.
Dzielna Niewiasto będąca dzieckiem mającym poczucie dojrzałości, odpowiedzialności.
Dzielna Niewiasto realizująca swoje marzenia wsłuchując się w pragnienia Boże.
Dzielna Niewiasto obdarowana przez Jezusa Chrystusa miłością i mocą Ducha św.
Dzielna Niewiasto czyniąca dobro ale też przemieniająca moją osobowość.
Dzielna Niewiasto upodobniająca się do Boga czyli wzrastająca w świętości .

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który napełnił Cię wszelkim
błogosławieństwem duchowym na wyżynach niebieskich – w Chrystusie. Amen.
Grażyna F.

Tetiana · 23 kwietnia 2018 o 11:53

Na warsztaty zainspirowała mnie Stasia. Prowadząca warsztaty Joanna Juroszek uświadomiła mi, że relacja z wydarzenia może być ciekawym sprawozdaniem jeżeli masz oko-fotografa, poczucie humoru i potrafisz poetycko przelać swoje myśli/emocje na papier. Część warsztatowa dodała mi odwagi – posiadam takowe walory kobiecej duszy/talenty, jak większość Dzielnych Kobiet. Dlatego posługując się jednym zdaniem z wiersza Grażyny F. odpowiadam:
Duchu Święty, chcesz żebym pisała o ogniu?
Tchnij Pragnieniem, Spełnieniem napełniającym niebo i ziemię.
Tchnij w moje serce – by dawać Jesteś, dawać zawsze więcej.

Tetiana ( będę pisać pod pseudonimem)

Grażyna F. · 25 kwietnia 2018 o 09:53

Jaki jest zatem człowiek radosny?
„Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu, i Pan jest jego nadzieją.
Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi;
nie obawia się, gdy nadejdzie upał, bo zachowa zielone liście;
także w roku posuchy nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców” (Jr 17,7-8)
Owocem zaś Ducha jest:
miłość, radość, uprzejmość, pokój,
cierpliwość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie ” (Ga 5,22)
Droga mojemu sercu Przyjaciółko:
Przyjmij Ducha św. i siej w duszy dobre ziarno,
a będziesz drzewem dobrym wydającym dobre owoce.
Amen.

Grażyna F. · 26 kwietnia 2018 o 10:00

Uśmiechaj się rano , uśmiechaj wieczorem , uśmiechaj przez cały dzień. Do ludzi zmęczonych i do niepogody, i do mnie uśmiechnij się.
Odpoczynku dzień i uświęcenia czas ludowi swemu dałeś.
Dzielna Niewiasta – napełniona Duchem św.
– DN – wychodząca do świata i z odwagą głosząca, przypominająca , wołająca o personalistyczny wymiar pracy
– DN – realizuje się przez pracę
– DN – łączy pracę z modlitwą , uważając te obydwie czynności za równorzędne środki służące doskonaleniu człowieka i oddawaniu czci Bogu
-DN – godnie naśladująca Tego , którego jest obrazem i podobieństwem (Rdz 1,27,28 )
” Nie ufajmy wyłącznie sobie lecz nade wszystko Bogu ” Chwila refleksji.
Miłość wymaga wysiłku , ” pracy serca „.
– DN – podejmująca dobre uczynki z myślą o innych
– DN – wykorzystuje i rozwija swoje talenty, pogłębia swoją wiedzę i umiejętności
– DN – współdziała z Bogiem Ojcem uczestnictwem w Jego stwórczym dziele
– DN – istota fizyczna i duchowa , funkcjonując i rozwijając się prawidłowo ma czas na : odpoczynek , życie rodzinne, działalność społeczną. A przede wszystkim oddawanie
czci Bogu
Dla nas chrześcijan najbardziej podstawowym celem jest życie wieczne w Bogu. Wszystkie sprawy doczesne ważne są o tyle, o ile służą budowaniu królestwa niebieskiego. Misterium eucharystycznej przemiany dokonuje się
na chlebie – winie – darach przyrody, a zarazem owocach i symbolach ludzkiej pracy.
Podaj rękę swemu bratu, podaj rękę swojej siostrze .Niech nikt nie czuje się sam . Śpiewając, grając, skacząc wciąż
Boga chwal. Daj rękę , powstań i chodź.

Grażyna F. · 5 czerwca 2018 o 11:40

Szczęść Boże. Z radością i serdecznością spotkałyśmy się na Fotocaochingu w czerwcu 2018r. w zmienionym gronie. Super zmiana już na wstępie . Rozpoczęłyśmy przygodę nauki życia w chwili obecnej.
Wybierałyśmy 3 fotografie spośród wielu- obrazujące nasze-
Jestem-Marzę-Boję się. Z zaciekawieniem pracowałyśmy w duetach, prowadząc dialogi lub monologi .Wnioski powstawały na bieżąco :
Życie bez radości – tak jak kwiat bez słońca ginie ,
* nauczysz się bronić , to przestaniesz się bać,
*sercu przywrócisz miłość , będąc komuś potrzebna,
*poprawa własnej sylwetki , swoboda ruchów , zdolność do spojrzenia w oczy ” jedna – drugiej ” pozwoliła nabrać nam pewności siebie,
* jak ja się zmieniam , inni też się zmieniają , widzę zmiany dookoła
* wszystko jest w porządku ,gdy z przyjemnością
zobaczę błysk w oku,
* nie przejmuj się tym , czego brakuje Ci zdaniem innych,
* nie biorę odpowiedzialności za czyjeś wybory .
Na zakończenie spotkania nazywałyśmy emocje , które odczuwałyśmy .
Zaczerpnijmy z Psalmu 124.
> Życzę Radosnego relaksu w czasie przerwy wakacyjnej. Do zobaczenia we wrześniu w gronie Dzielnych Niewiast w Krakowie.< Grażyna F.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *