Ostani raz widziałyśmy się na spotkaniu online 9 stycznia 2021 roku. Było inaczej niż zwykle, ponieważ w pierwszej części dnia uczestniczyłyśmy w projekcie organizowanym w ramach Spotkania Kobiet DoPełniOna (www.spotkaniekobiet.pl). Agnieszka Kukier zabrała nas w świat miłości Oblubieńca do Oblubienicy, czyli miłość Jezusa Chrystusa do każdej z nas. Przesłaniem tej konferencji i świadectwa było to, aby każda osoba odkryła swoją Pieśń nad pieśniami, bo właśnie na tym pięknym fragmencie Pisma Świętego została oparta konferencja, o której głosząca napisała:

niezwykła podróż śladami miłosnej historii wszechczasów – miłości Boga do człowieka.

Szczególnie kobiety głęboko i mocno przeżywają odkrycie, że są kochane bezwarunkowo, piękne w oczach Boga, który takimi je stworzył i właśnie takimi je widzi, choć piękno często zakrywa im kłamstwo i grzech. Ten wyjątkowy tekst z Pisma Świętego i ta konferencja mogą pomóc Ci odkryć na nowo lub od nowa swoją tożsamość córki Boga i Jego Oblubienicy, zbudować relację opartą na miłości i zaufaniu, przekonaniu o byciu chcianą i kochaną niezależnie od życiowych okoliczności w jakich się znalazłaś. Konferencję możesz odsłuchać tutaj – Pieśń nad Pieśniami.

W drugiej części spotkania o. Pawł Drobot CSsR zaprosił nas na warsztaty pt. Jak nieść Dobrą Nowinę do zagubionych. W Ewangelii według Św. Mateusza Jezus mówi do uczniów:

Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem.

Mt 28, 18-20

Dosłownie oznacza to „Idźcie więc i czyńcie uczniami wszystkie narody”. To przykazanie Jezusa pozostawione uczniom przed samym wniebowstąpieniem jest dla nas wszystkich ochrzczonych ważnym przesłaniem. Mamy więc nieść Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie każdemu zagubionemu i oddalonemu od Niego człowiekowi, bo też jesteśmy uczniami Jezusa (a najlepiej, abyśmy były Jego świadkami). Jak mamy to robić? O. Paweł zwrócił uwagę przede wszystkim na indywidualny charakter spotkań Jezusa z człowiekiem. My również mamy ewangelizować nawiązując najpierw relację i poznając historię i potrzeby. Jednak nie każdej osobie w naszym środowisku jesteśmy w stanie służyć, dlatego powinniśmy wybrać 1-3 osoby, a za wszystkie inne modlić się i pamiętać o nich.

Aby ewangelizować, potrzebujemy Ducha Świętego, dlatego w Dziejach Apostolskich dostajemy wskazówkę:

„A teraz spójrz, Panie, na ich groźby i daj sługom Twoim głosić słowo Twoje z całą odwagą, gdy Ty wyciągać będziesz swą rękę, aby uzdrawiać i dokonywać znaków i cudów przez imię świętego Sługi Twego, Jezusa”.

Po tej ich modlitwie zadrżało miejsce, na którym byli zebrani; a wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i głosili odważnie słowo Boże.

Dz 4, 29-31

Uczniowie modlili się o Ducha Świętego we wspólnocie. My też prośmy Go, aby pokazał co mamy robić i zawierzajmy Jego działaniu wybrane osoby. Warsztaty dały również konkretną receptę na modlitwę zawartą w Liście do Kolosan (Kol 4, 2-6). Święty Paweł daje bardzo praktyczne wskazówki (postępujcie mądrze wobec obcych, wykorzystujcie każdą sposobną chwilę, niech wasza mowa będzie zawsze miła, życzliwa, mądra).

Kolejnym etapem jest wzajemna służba na wzór Chrystusa. W Ewangelii św. Marek mówi, że „złego najłatwiej poprawić świadczeniem dobra” (Mk 10, 43-45). Tym konkretnym działaniem przywracamy człowiekowi jego godność. Chciejmy też wstawać rano z motywacją, aby zrobić coś dobrego dla bliźniego i dostrzegajmy to, co otrzymujemy od innych. Najlepiej widać to, kiedy wypiszemy sobie co konkretnie dobrego otrzymaliśmy od drugiego człowieka. Często są to drobne rzeczy, na które czasami nie zwracamy uwagi, więc zastanów się komu jesteś wdzięczna za dobro i kto wydobywa z ciebie to, co najlepsze.

Na koniec kilka praktycznych rad jak służyć:

  • z miłością (doceniaj ludzi:)),
  • konkretnie i konsekwentnie
  • miej na uwadze dobro drugiego człowieka (bądź beziteresowna)
  • z pokorą – traktując drugiego człowieka jako dar Boga, a siebie jako proste narzędzie,
  • ze współczuciem i okazując miłosierdzie Boga

Nie czekaj, aby inni zrobili coś dla ciebie, tylko zrób coś dla innych!

Ten krótki skrypt pomoże ci przygotować się do kolejnych warsztatów z cyklu Jak nieść Dobrą Nowinę, na które zaprosimy cię wkrótce. A tymczasem zapraszamy na kolejne spotkania online dla kobiet:)

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This div height required for enabling the sticky sidebar