Kategorie
DN Kraków Dzielne Niewiasty

Dlaczego mnie nie wysłuchujesz!? Cz. 2

W poprzednim artykule poruszyłam temat skutecznej modlitwy prośby.  Liczne wota, wpisy w księgach pamiątkowych, świadectwa uzdrowień i nawróceń zgromadzone w sanktuariach potwierdzają, że niektóre z próśb zostały przez Boga spełnione. […]