Książka „Wielka Księga Objawień Najświętszej Maryi Panny w Polsce” Adama Andrzeja Walczyka
Opisy ponad 200. objawień Matki Bożej w Polsce, piękne fotografie miejsc otoczonych czcią, wydanie albumowe

To jest to 🙂 

Kontynuując pisanie tekstów o Matce Bożej Królowej Polski nadal poszukiwałam informacji o objawieniach Matki Bożej w Polsce oraz co pragnęła nam Najświętsza Pani przekazać. Dotarłam, jaka radość, do książki, która opisuje zapewne wszystkie udokumentowane Jej objawienia, i przeżyłam naprawdę, choć to może niewłaściwe słowo: duchowy wstrząs. Autor Adam Andrzej Walczyk opisał, tu cytuję z recenzji książki (…) ponad dwieście przypadków ukazywania się Maryi (…) znajdujące się na terenie obecnej Polski, jak i na Kresach Wschodnich. Pod uwagę wzięto także objawienia, jakich polscy mistycy doświadczyli w innych krajach (np. wiedeńskie objawienia maryjne św. Stanisława Kostki), jak również te objawienia zagraniczne, które dotyczyły Polski (np. wizje Królowej Polski w Neapolu).

Jest aż 200 miejsc objawień Matki Bożej w Polsce i o Polsce, a jak wiemy – Matka Boża objawiała się w określonym miejscy kilkakrotnie, nie mówiąc już o ilości Jej ukazań np.w Giertrzwałdzie – gdzie ukazała się z berłem, przedstawiając się jako Królowa Polski, czym Matka Boże zniweczyła plan zaborców o germanizacji (Kulturkampf). Bo Matka Boża była z Polakami, co opisuje autor książki – i podczas zaborów dodając ducha, ukazując poprzez strój i mowę polską swoje wsparcie, dając nadzieję na odzyskanie wolności, i w czasie II wojny światowej objawiając się w Warszawie. Autor książki wykonał wielką pracę, opisy objawień są udokumentowane, miejsca ukazane w pięknych fotografiach. Jest też wiele informacji wprowadzających: o samych objawieniach, ich historii, o objawieniach Matki Bożej w historii Polski  w trudnych chwilach dla naszej Ojczyzny. Są też informacje o orędziach Matki Bożej dla nas, Jej prośbach i poleceniach. Matka Boża Królowa Polski jest naszą wstawienniczką, obrończynią wiary. Pragnie przyprowadzić nas do swego Syna. Wyprasza Boże miłosierdzie. Ukochała nas i ukochała Polskę.

W książce „Wielka Księga Objawień Najświętszej Maryi Panny w Polsce” Adam Andrzej Walczyk opisuje objawienia Najświętszej Pani rozpoczynając od odnotowanych już w 1037r. w miejscowości Pobiedziska (pamiętamy, że Chrzest Polski nastąpił w 966r.) prowadząc nas przez ponad 200 prywatnych objawień (udokumentowanych lub pochodzących z przekazów pokoleniowych) i kończąc na roku 2009 i miejscowości Małe Ciche. W pełni zatwierdzone przez Kościół są objawienia w Giertrzwałdzie, tam opiekunowie duchowi z wielką starannością nad wszystkim czuwali. Warto nadmienić, że książka ta ma Imprimatur.

Autor pisze we wstępie: Wiele osób pielgrzymuje do różnych sanktuariów maryjnych a świecie. Nie da się ukryć, że robią to pod wrażeniem wspaniałej promocji tych miejsc. Nie ma nic w tym złego, wręcz przeciwnie. Jednak wielu nie wie, jak cenne miejsca kultu znajdują się w naszym kraju. Zostały one wybrane przez samą Matkę Najświętszą, która ukazując się tam, uświęciła je i obiecała wysłuchiwać w nich swoje dzieci. Niestety, często te ośrodki kultu znane są tylko lokalnie. Adam Andrzej Walczyk zachęca nie tylko do zapoznania się z tymi miejscami ale i pielgrzymowaniu do nich, szczególnie tych dobrze udokumentowanych.
Pragnę przyłączyć się do tego cichego marzenie i pragnienia autora książki i aby zakończenie jubileuszu koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej było początkiem poznawania przez Polaków, tak kochających Matkę Bożą, Jej słów skierowanych do nas, do Polaków. Pielgrzymujemy do najbardziej ze znanych miejsc Jej objawień, ale w większości jednak myślimy, że tytuł Królowej Polski został nadany jako tytuł z czci ku Niej – a to przecież to z Jej inicjatywy niepojętej, z Jej ukochania Polski, z Jej walki o Polskę jak wynika z objawień, na przestrzeni wielu wieków ale też walki o Polskę w niebie, co opisuje w otrzymanych objawieniach św.Siostra Faustyna Kowalska.
Myślę, że to ciche pragnienie jest pragnieniem wielu, wielu Polaków. Gdyby powstał np. Szlak Objawień Matki Bożej w Polsce, abyśmy pielgrzymowali szlakiem miejsc i Jej słów? Jak byłoby pięknie?
Wspaniałe wydarzenia i jubileusze obchodzone obecnie przez Kościół są wielkiej wagi. Chwała Panu i Matce Bożej za tę łaskę.
Gdyby Polacy powszechnie znali prawdę o wszystkich objawieniach Matki Bożej, co Ona zechciała i nadal chce nam przekazać, o co prosiła, co nam doradzała i jak wielką wagę przywiązuje do naszej niepodległości, do polskiej tożsamości, do polskiego języka, mając na względzie szczególnie naszą wiarę, nawrócenie i wielką rolę Polski – strażniczki wiary. Więc, gdybyśmy powszechnie znali tę prawdę, nie powodowalibyśmy, aby Matka Boża przez nas płakała. Bo Matka Boża przemawia do nas także językiem łez. Adam Walczyk napisał o tym kolejną książkę „Łzy Maryi nad Polską. Płaczące wizerunki Matki Bożej”
B. Zapadlińska


2 komentarze

Irena · 16 października 2017 o 07:11

Marto, Niewiasto o kochanym i Bożym Sercu – piękny wpis/jak Maryja się cieszy 🙂
Martuniu – słyszałam o tej książce ale dzięki Tobie przeczytam:)
Pomysł rewelacyjny – Szlak Objawień Matki Bożej w Polsce – kto wie? Może powstanie!

Zdjęcie – Chwała Panu i Matce Bożej!

Pozdrawiam patrząc na Maryję ♡

    Marta · 3 listopada 2017 o 22:15

    Opis książki tym razem nie mój, a pani Zapadlińskiej, która podsyła nam propozycje maryjnych lektur. A my korzystamy:)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *