Po wakacyjnej przerwie wznowiono spotkania Dzielnych Niewiast w Krakowie. Są to spotkania z drugim człowiekiem i z Bogiem, obecnym w tym miejscu .

Sercem sobotniej Ewangelii  było to, że „Syn Człowieczy jest Panem także szabatu” ( Łk 6, 1-5). W wierze chodzi o kogoś a nie o coś. Panem szabatu jest  Jezus Chrystus, relacja z Nim – to jest żywa wiara. Czy Jezus jest Panem mego szabatu, coś czy ktoś jest motywem moich praktyk religijnych? Czy wierzę w coś czy w kogoś? – z takimi pytaniami wyszłyśmy ze Mszy świętej.

Eucharystia – jest tegorocznym tematem co miesięcznych konferencji na spotkaniach Dzielnych Niewiast , które wygłosi o.Witold Hetnar.

Znak krzyża i zawołanie „Pan z wami!”, które otwiera każdą Mszę świętą było tematem pierwszej konferencji. To nie jest zwykłe „dzień dobry”. Przychodzimy na  Mszę przede wszystkim po to, żeby doświadczyć Obecności Boga. On tu jest realnie obecny w swoim Słowie, w osobie celebransa Eucharystii, w ludzie bożym – «Gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich» (Mt 18, 20). Przychodzimy po to, żeby stworzyć przestrzeń na spotkanie i nawiązanie relacji z Bogiem. A relacja potrzebuje czasu, żeby ją rozwinąć i utrwalić. Tylko BÓG i CZŁOWIEK.

https://youtu.be/aipvo2Ze0ss
Jezus Zmartwychwstały był Obecny w spotkaniu z wątpiącym Tomaszem, z Marią Magdaleną, z uczniami w drodze do Emaus. Jezus jest Obecny tu i teraz, każdego dnia w Eucharystii. On na Ciebie czeka, kocha Cię miłością uprzedzającą. To od Ciebie zależy kiedy dojdzie do tego spotkania. Miłość bez obecności obumiera…

Ojciec Witold zachęcał – przypomnij sobie uczucia jakie Ci towarzyszyły w trakcie przeżywania najpiękniejszej, dla Ciebie, Eucharystii. Napisz w swoim liście do Boga Ojca – co byś chciała zmienić w swojej relacji z Nim na lepsze? Miłość – to jest przede wszystkim relacja. Nie warto oddawać życia za coś, żadne „coś” nie napełni naszego życia.

Inteligencja bez miłości czyni cię przewrotnym.
Sprawiedliwość bez miłości czyni cię nieugiętym.
Dyplomacja bez miłości czyni cię hipokrytą.
Sukces bez miłości czyni cię aroganckim.
Bogactwo bez miłości czyni cię sknerą.
Ubóstwo bez miłości czyni cię radykałem.
Piękność bez miłości czyni cię zabawnym.
Władza bez miłości prowadzi do tyranii.
Praca bez miłości czyni cię niewolnikiem.
Naiwność bez miłości pozbawia cię wartości.
Modlitwa bez miłości czyni cię egoistą.
Wiara bez miłości czyni cię fanatykiem.
Krzyż bez miłości staje się udręką.
Życie bez miłości traci sens!         (autor nieznany)

Tekst: Tetiana

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This div height required for enabling the sticky sidebar