Kategorie
DN Kraków Duchowość Dzielne Niewiasty

Kto jesteś, o Pani ?

„O, Panno święta i niepokalana! Nie wiem, jakich słów użyć, by godnie oddać Twoją wielkość,

Kategorie
DN Kraków Duchowość Dzielne Niewiasty

„Jestem Niepokalane Poczęcie”

„Ja jestem Niepokalane Poczęcie, tymi słowami Matka Boża przedstawiła się