Kategorie
DN Wrocław

Z Archiwum Historii Zbawienia

Świadek: Maria Magdalena Miejsce zdarzenia: Jerozolima; ogród przy wzgórzu Golgoty Czas zdarzenia: Następnego dnia po szabacie, gdy jeszcze było ciemno