Ostatnie spotkania Dzielnych Niewiast online koncentrują się na odczytywaniu fragmentów Pisma Świętego w perspektywie naszej codzienności. Są to fragmenty uniwersalne (tzn. takie, które i kobieta i mężczyzna swobodnie mogą odnosić do swojego życia), ale również takie, które szczególnie pokazują naszą – kobiecą rzeczywistość. Takim właśnie fragmentem jest Poemat o dzielnej niewieście z Księgi Przysłów.

Czy zdarzyło ci się, że czytając lub słysząc nazwę poematu lub naszej wspólnoty, myślałaś: „Ależ to staroświeckie…”, „Kto dzisiaj w ogóle mówi „niewiasta”?…”, „To takie staromodne słowo!…”. Na spotkaniu online 13 lutego też zastanawialiśmy się, czy jesteśmy tacy nowocześni, a „dzielna niewiasta” taka staroświecka:). A przecież niewiasta pojawiła się na samym początku istnienia świata.

Niewiasta symbolizuje MĄDROŚĆ przewyższającą wszystkie dobra ziemskie, która jest źródłem szczęścia każdego, kto wiąże z nią swoje życie.

Poemat o dzielnej niewieście mówi o kilku cechach kobiety: mądrość, pracowitość, zapobiegliwość, wierność, szczodrość, miłosierdzie. Prowadzący warsztaty, Pan Jerzy Kołodziej, zaprosił uczestniczki do odczytania Poematu w specjalnym kluczu:

  • Przejrzyj się w tym tekście jak w lustrze.
  • Znajdź jeden przykład ze swojego życia dla każdej z tych cech lub pragnienie rozwinięcia tych cech i zapisz to. W każdym wersecie znajdź jeden przykład, który pokazuje, że to ciebie dotyczy lub taki, który ciebie inspiruje, wywołuje pragnienie takiej postawy.
  • w tym tekście chodzi o inspirację, nie o porównywanie się i dążenie do jakiegoś wzorca. Jesteśmy istotami indywidualnymi i porównywanie się w ogóle nie ma sensu: „Każda z was jest inna, cenna na swój sposób jak ta perła. JEŚLI JESTEŚ SOBĄ.

Tę osobistą analizę Poematu o dzielnej niewieście zakończyła praca – najpierw indywidualna, a później w grupach. Zadaniem uczestniczek było napisanie modlitwy w oparciu o ostatni werset Poematu: „Strojem jej godność, do dnia przyszłego się śmieje” w oparciu o to co odkryły dla siebie w tych wersetach. Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania: powstały przepiękne i niepowtarzalne modlitwy, tak jak niepowtarzalna jest każda z ich autorek. Dzieleniu się treścią tych modlitw towarzyszyła wielka radość i entuzjazm oraz przekonanie, że nie mogą one pozostać niewykorzystane w naszej grupie dla kobiet:). Może powstanie jeszcze modlitewnik autorstwa Dzielnych Nieiwast:)? Kto wie…

Drugim punktem programu tego spotkania była konferencja o. Pawła Drobota CSsR pt. „Duch, który prowadzi”.

„Zawsze pytaj Ducha Świętego, czego Jezus oczekuje od ciebie w każdej chwili twojego życia i w każdej decyzji, którą musisz podjąć, aby rozeznać miejsce, jakie zajmuje dana kwestia w twojej własnej misji. I pozwól Mu kształtować w tobie tę osobistą tajemnicę, która odzwierciedla Jezusa Chrystusa we współczesnym świecie”.

(Franciszek, Gaudete exultate, n 23)

Dzięki relacji z Duchem Świętym otrzymujemy dar rozeznawania. Dzięki niej potrafimy rozeznać co pochodzi od ducha tego świata, a co jest natchnieniem od Ducha Św.. Papież Franciszek pisze o tym tak:

Dzisiaj szczególnie potrzebna stała się postawa rozeznawania. Współczesne życie daje bowiem ogromne możliwości działania i rozrywki, a świat przedstawia je tak, jakby wszystkie były wartościowe i dobre.

Według Papieża Franciszka to rozeznawanie ma służyć nam do realizacji naszej misji, powierzonej nam na Chrzcie Świętym.

Rozeznawanie wiąże się z dokonywaniem wyborów, dlatego możemy wyróżnić trzy obszary w naszym życiu, których ono dotyczy:

  • rozeznawanie dotyczące stanu
  • dotyczące życia duchowego
  • wybory w sprawach codziennych

Prowadzenie Ducha Św. dokonuje się w różnych okolicznościach, np.:

  • Słowo Boże – lektura i wskazówki Ducha Św.
  • modlitwa
  • rozmowa z autorytetem, czyli osobą zaufaną z doświadczeniem życia duchowego
  • czas – rozeznawanie wymaga czasu

Jak zatem rozeznawać? Rozpoznaj: co tobą kieruje, o kogo się troszczysz, jakie potrzeby zaspokoisz czy jaką szczytną ideę poprzesz lub jakie marzenie spełnisz. W tym wszystkim najważniejsze, abyśmy zawsze pamiętały, że chodzi o to, aby jak najlepiej pełnić daną nam misję na Chrzcie Świętym, nie uzyskać z życia tego, o co NAM chodzi.

Na następne spotkanie zapraszamy 13 marca!

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This div height required for enabling the sticky sidebar