Lutowe spotkanie Dzielnych Niewiast zbiegło się ze świętem Ofiarowania Pańskiego, obchodzonym na pamiątkę ofiarowania Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej. Uroczystość ta kończy okres Bożego Narodzenia. W tym dniu przypada także Światowy Dzień Życia Konsekrowanego.

Opis tego wydarzenia zawarty jest w Ewangelii według św. Łukasza (Łk 2, 22-40). Zgodnie z prawem żydowskim, każdy pierworodny syn miał być ofiarowany Bogu, na pamiątkę ocalenia z niewoli egipskiej. Był to symboliczny gest poświęcenia Bogu tego, co najcenniejsze dla rodziców. W czterdziestym dniu po narodzinach, składano dziecko w rękach kapłana, by następnie wykupić go za niewielką opłatą. Fakt, że Maryja i Józef złożyli w ofierze tylko dwie młode synogarlice, świadczy, jak bardzo ubogimi byli ludźmi. Skromna, ewangeliczna scena, w której uczestniczą oprócz maleńkiego Jezusa z Rodzicami, jedynie starzec Symeon i prorokini Anna, jest bardzo bogata w symbolikę. Tę, próbował rozświetlić nam podczas swojej homilii, ojciec Tomasz.

Wspomniał w niej przede wszystkim o Bożej ekonomii daru, która wypływa z tej części Łukaszowej Ewangelii. Sprawiedliwi, posłuszni Prawu Mojżeszowemu, Maryja i Józef, przychodzą do świątyni ofiarować Bogu swoje pierworodne dziecko, co jest przypomnieniem, że to On jest dawcą życia. Maryja ofiaruje swój bezcenny Dar, swego jedynego Syna, Jezusa, Bogu. Nie próbuje zatrzymać Go dla siebie, jak my często postępujemy ze swoimi darami. To ofiarowanie jest zarazem początkiem, ale też znakiem całkowitego oddania się Syna Ojcu. Całe życie Jezusa będzie charakteryzować postawa ofiarności, która przejawiała się w służbie miłości dla drugiego człowieka, aż po Krzyż… Ten niezwykle bogaty w znaczenia fragment Ewangelii skłania nas także do refleksji nad własną postawą. Na ile jesteśmy zdolni do ofiary, wyrzeczenia się siebie, rezygnacji z własnych racji, egoizmu, pychy… Zachęca nas do dzielenia się darami, łączenia naszych codziennych trudów z Jego ofiarą.

Szczególnym przejawem oddania swojego życia na służbę Bogu stanowią osoby konsekrowane. Papież Jan Paweł II właśnie w to święto ustanowił Dzień Życia Konsekrowanego. Składają oni podobną ofiarę, z samych siebie. Z miłości do Chrystusa poświęcają swoje życie na całkowitą Jego wyłączność.

Pamiętajmy o nich….

Tekst i wybór ilustracji do tekstu: et

Zdjęcie: Hans Memling „Ofiarowanie Chrystusa w Świątyni” (ok. 1463 r.)

 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This div height required for enabling the sticky sidebar