Wiara chrześcijańska nie jest „religią Księgi”. Chrześcijaństwo jest religią „Słowa” Bożego. Słowa nie spisanego, lecz Słowa Wcielonego i żywego.

Słowo, które daje życie.

Podczas listopadowego spotkania „w sieci”, krakowskiej grupy Dzielnych Niewiast, ojciec Paweł Drobot, Redemptorysta, wygłosił kolejną konferencję z cyklu Eucharystia – źródło życia. Słowo Boże, stało się zakątkiem, do którego tym razem zaprowadził nas ojciec Paweł. „Słowo, które daje życie”, taka była myśl przewodnia konferencji.

Na początek pomyśl, które słowo z Biblii czy z Ewangelii zawsze Cię umacnia lub teraz, jako pierwsze, przychodzi Ci do głowy. Zapisz sobie to Słowo lub werset na karteczce.

Ojciec Paweł podkreślił, że Słowo Boże jest źródłem naszej wiary. Jak napisał  apostoł Jan – „Słowo, które stało się ciałem i zamieszkało między nami”. To Słowo daje się nam poznać w trakcie każdej Eucharystii. Z naszej strony potrzeba tylko otwartości umysłu i serca żeby w niego się wsłuchać.

Ze Słowem trzeba być – bezustannie go słuchać.

Wiara rodzi się ze słuchania. Mamy ku temu sposobność uczestnicząc we Mszy świętej. Przypomnijmy dwóch uczniów w drodze do Emaus – Tego samego dnia dwaj z nich byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze  sobą o tym wszystkim, co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z nimi. Lecz oczy ich były niejako na uwięzi, tak że Go nie poznali (Łk 24, 13–16).

Jezus dopiero pod koniec dnia został zaproszony przez uczniów żeby został z nimi na dłużej. Cały dzień Słowo Boże oświecało ich i dopiero na wieczór zaprosili Go. Taka jest rola Słowa Bożego- oświeca nas żebyśmy mogły Go później przyjąć w Eucharystii. Tak jest też w naszym życiu – potrzebujemy czasu, cierpliwości żeby zrozumieć to, co mówi do nas Bóg. Potrzebujemy osłuchania się Słowa Bożego.

W drodze do „Emaus”.

Pomyśl przez chwilę – jakie miejsce w Twoim życiu, tu i teraz, zajmuje Słowo Boże? Jak często sięgasz po Biblię żeby rozważać słowo? Czy szukasz w nim odpowiedzi na Twoje życiowe pytania? Pochylenie się nad Słowem Bożym wymaga czasu. Warto tak spoglądać na Liturgię, która jest inspiracją na co dzień. Przede wszystkim trzeba zaprosić Jezusa do swego życia. Słowo, które ma moc proroczą, daje światło.

Czym jest Ewangelia?

W Katechizmie Kościoła Katolickiego, w rozdziale drugim, w artykule trzecim, punkt 108. czytamy: „Wiara chrześcijańska nie jest jednak „religią Księgi”. Chrześcijaństwo jest religią „Słowa” Bożego: „Słowa nie spisanego, lecz Słowa Wcielonego i żywego”. Aby słowa Pisma świętego nie pozostawały martwą literą, trzeba, by Chrystus, wieczne Słowo Boga żywego, przez Ducha Świętego oświecił nasze umysły, abyśmy „rozumieli Pisma” (Łk 24,45)”.

Słowo Ewangelia pochodzi od greckiego słowa euangélion, oznaczającego Dobrą Nowinę. Ewangelia, to coś więcej niż Boże wskazówki na temat tego, jak człowiek powinien postępować. Nie jest ona dobrą radą, której trzeba posłuchać, tylko dobrą wieścią, która wymaga od nas wiary. Paradoksem jest to, że możesz praktykować chodzenie na niedzielną Mszę Świętą, wciąż nie wierząc w Dobrą Nowinę i nigdy nie zostać zbawionym.

Jakie są rezultaty przyjęcia Ewangelii?

Sięgnij do pierwszego listu świętego Pawła do Koryntain, rozdział 15. werset 2.  (1 Kor 15,2): „Przez nią również będziecie zbawieni, jeżeli ją zachowacie tak, jak wam rozkazałem… Bo inaczej na próżno byście uwierzyli”. Bóg mówi, że jeśli wierzysz Ewangelii, jesteś zbawiony; jeśli wierzysz, że Jezus umarł za twoje grzechy, został pogrzebany i zmartwychwstał, jesteś ocalony. Czy w to wierzysz?

Ta wiara jest możliwa jedynie dzięki Duchowi Świętemu oraz naszemu otwarciu się na Jego działanie. Mnie osobiście, na pewnym etapie wiary, pomogły rekolekcje Lectio Divina. Jest to forma modlitwy słowem Bożym, dostępna dla wszystkich wierzących, którzy pragną zażyłości ze Słowem Bożym – prostych i uczonych, duchownych i świeckich. Są cztery etapy rekolekcji:                                                                             

  • Lectio – czytanie
  • Meditatio – medytacja
  • Oratio – modlitwa
  • Contemplatio – kontemplacja.

W pierwszym etapie rekolekcji, Lectio, otrzymałam pomoc w postaci schematu, w którym zawarto konkretne kroki ku temu żeby Słowo, z danego dnia lub tygodnia, towarzyszyło mi  przez dany dzień lub tydzień. Żebym to Słowo albo werset Pisma mogła poznać głębiej w treści oraz miała możliwość  doświadczenia, że Ono żyje w wydarzeniach konkretnego dnia lub tygodnia.

Schemat rozważania Słowa. Materiały dla uczestników rekolekcji Lectio Divina. CFD Salwatorianie.

Teraz sięgnij po to Słowo lub werset, które zapisałaś na początku, czytając moją zachętę. Spróbuj, posługując się tym schematem, doświadczyć tego, że Słowo jest życiem.

Niechaj towarzyszy Ci pieśń „Otwórz me oczy o Panie”.

Tekst i wybór pieśni: Tetiana. Zdjęcie: pixabay

Żródła: Schemat rozważania Słowa. Materiały pomocnicze dla uczestników Rekolekcji Lectio Divina prowadzonych przez ojców Salwatorianów w Centrum Formacji Duchowej w Krakowie ze zbioru Autorki.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *