W imieniu wszystkich osób zaangażowanych w dzieło Dzielnych Niewiast oraz ich duszpasterzy życzymy Wam spokojnych, rodzinnych i błogosławionych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Czas Świętego Triduum Paschalnego to przeżywanie z naszym Odkupicielem Jego męki i samotności od chwili Ostatniej Wieczerzy, podczas której wskazuje kto Go zdradzi, aż po złożenie Jego ciała do grobu i zmartwychwstanie. Świadomość wielkiego cierpienia naszego Zbawiciela nie powinna przytłaczać, ale rodzić w nas miłość i oddanie za całe dzieło zbawienia, wdzięczność za przebaczenie i zgładzenie naszych grzechów.

Niech więc ten czas Świąt Wielkanocnych będzie czasem zbliżania się do Boga i do człowieka, wpatrywaniem się w pusty grób, z którego my, chrześcijanie, czerpiemy nadzieję i siłę oraz pewność, że my też zmartwychwstaniemy, jak obiecał Chrystus.

Życzymy Wam i Waszym Rodzinom oraz wspólnotom, aby świętowanie Wielkanocy w tym roku było odnowieniem wiary, nadziei i miłości. Pusty grób otrząsnął z letargu Apostołów. Niech zmartwychwstały Jezus, który jest pośród nas, otrze wszelką łzę z waszych oczu, rozpali wasze serca miłością Bożą i doda odwagi do bycia świadkami Jego zmartwychwstania.

o. Paweł Drobot CSsR, opiekun dzieła Dzielne Niewiasty

Koordynatorki DN Warszawa, Kraków i Wrocław oraz duszpasterze.

Ikona autorstwa Pauliny Krajewskiej „Poranek Wielkanocny” za www.paulinakrajewska.pl


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *