Ostatnia konferencja przeprowadzona przez Irenę Bukitę podczas spotkania Dzielnych Niewiast w Krakowie 3 czerwca 2023 roku, koncentrowała się wokół postaci Róży Czackiej. Osoby niezwykłej, której utrata wzroku wyznaczyła życiową misję – stworzenie ośrodka pomocy dla osobób niewidomych.

Była hrabianką, pochodziła z zamożnej, ziemiańskiej rodziny Feliksa herbu Świnka i Zofii z domu Ledóchowskiej. Miała wielu znamienitych przodków – patriotów i filantropów, a babcia księżna Pelagia Sapieha Czacka zadbała o jej wychowanie religijne. Róża Maria Czacka. Zdolna i utalentowana muzycznie śpiewała, grała na fortepianie i jeździła konno. Była poliglotką. Zapowiadało się, że zrobi karierę.
Jednak odziedziczyła też kłopoty ze wzrokiem, a upadek z konia sprawił, że odkleiły się siatkówki w obu jej oczach. Na nic się zdały wizyty u okulistycznych sław jej czasów i, gdy usłyszała od doktora Bolesława Gepnera: „ Niechaj pani nie pozwoli wozić się od jednej sławy zagranicznej do drugiej. Tu nie ma nic do zrobienia, stan wzroku jest beznadziejny. Niech pani zajmie się niewidomymi, którymi w Polsce nikt się nie zajmuje”, zatrzymała się. Kilka dni spędzonych w samotności na przemyśleniach, modlitwie i pytaniach skierowanych do Boga dają jej siły, by wyjść … do niewidomych. Przez kolejne 10 lat uczy się żyć bez zmysłu wzroku, by w 1908 roku założyć Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi. W 1917 roku przyjęła habit franciszkański i po roku założyła  Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, którego charyzmatem stała się służba ludziom niewidomym i wynagradzanie za duchową ślepotę świata. Po otrzymaniu w darze w 1921 roku  pięciu mórg ziemi w Laskach, rozpoczęła budowę zakładu dla niewidomych, gdzie stopniowo zostały przeniesione placówki dla niewidomych dzieci – szkoła i warsztaty.

W życiorysie błogosławionej można znaleźć jeszcze inne zderzenia, które odwracały jej codzienność o 180 stopni (na przykład ciężkie operacje i pobyt w szpitalu, w którym poznaje późniejszego gorliwego współpracownika).
Jednak Elżbieta od Ukrzyżowania Pana Jezusa (imię zakonne Róży) zawsze odnajdywała w nich sens. Nadawał go tylko Jezus w jedności z Bogiem Ojcem i Duchem Świętym, który jest jedyną Drogą…

„ szczęśliwe oczy wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą” (Mt 13, 16).

Tracąc coś ważnego, na przykład zdrowie, można zobaczyć Bożą perspektywę.
Przekonała się o tym również Bożenka, która złożyła świadectwo.
Nasza siostra mówi odważnie, że dostrzega prowadzenie przez Kochającego Boga Ojca od wielu lat … ale, gdy zachorowała na raka, czuje się obdarzana szczególnie licznymi łaskami. Służąc Kościołowi i bliźnim we wspólnocie dzieci niepełnosprawnych, prowadząc kursy dla narzeczonych (szczególnie ucząc metod naturalnych) i żyjąc w małżeństwie i rodzinie, Bożenka wie, że jest narzędziem w Bożych Rękach. Mówi, że doświadcza, szczególnie teraz, w chorobie, wiele życzliwości od ludzi. Liczne telefony wyrażające troskę, pomoc, a przede wszystkim cierpliwość i niezwykła wyrozumiałość Męża, który zawsze stara się znaleźć czas i dobre słowo, są bez wątpienia owocem Ducha. Bożenka wie, że Bóg jej potrzebuje, bo, gdy np. ma poprowadzić spotkanie dla narzeczonych, zostają przesunięte kolejne wlewy w czasie chemioterapii, którą przechodzi (po nich czuje się bardzo źle).

Jednak swoje zadanie postrzega głównie jako modlitwę za tych, którzy „otwartymi oczami nie widzą i otwartymi uszami nie słyszą ani nie rozumieją” (Mt 13, 13).

Dzisiejszy świat wprowadza zamęt, łudząc ludzi, zwłaszcza młodych, przemijającymi przyjemnościami, które w konsekwencji prowadzą do zatraty sensu życia.

Jak Bóg może dotrzeć do serca człowieka, który „zapomniał”, że jego Ojczyzna jest w Niebie? Tylko poprzez Miłość. Naszą do bliźnich, ale przede wszystkim otworzeniem drzwi Bogu, który kołacze. Dla Światła wystarczy mała szparka…

Dziękujemy Ci, Irenko, że otworzyłaś się na działanie Ducha Świętego i Jego mocą mogły spływać „łaska po łasce”.

Tekst: Danuta

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This div height required for enabling the sticky sidebar