Każde „dzisiaj” jest najważniejszym dniem Twojego życia. Jest bowiem pierwszym dniem reszty Twojego życia – mówiła Krystyna Sobczyk prowadząca warsztaty motywacyjne dla Dzielnych Niewiast w Krakowie, 4 grudnia 2021 roku.
Dlatego motywuj się do dobrego, odpowiedzialnego i mądrego życia. Stawaj się motywatorem dla innych. Uczyń z tego największą radość swojego życia.

Kto zna cel, ten znajdzie do niego drogę

Słowo motywacja wywodzi się z łacińskiego motivus, ruchomy, Tak więc kobieta zmotywowana, to kobieta w ruchu, działaniu, podążająca w określonym celu.
Mogą być dwa „motory napędowe” naszego działania. Jeden napędzany przez czynniki zewnętrzne, otoczenie. Drugi napędzany przez nasze marzenia, pasje, pragnienia, zainteresowania, jednym słowem przez nasze serce. Znamy te określenia: „ona robi to z sercem” albo „ma serce do tej pracy”, „włożyła całe swoje serce w to dzieło”. Stąd rozróżniamy dwa typy motywacji – mówiła Krystyna – motywację zewnętrzną i motywację wewnętrzną.
Rożne są czynniki kształtujące motywację zewnętrzną. Zazwyczaj nie mamy na nie wpływu. I gdy pojawiają się, często czujemy się zmuszeni do działania. Gdy czynniki zewnętrzne słabną, maleje także nasza siła do działania, motywacja.
Zupełnie inaczej, sytuacja przedstawia się w przypadku motywacji wewnętrznej. Ona nie wygasa tak szybko. Możemy naprawdę długi czas działać, niekiedy nawet do końca życia, pobudzane przez nasze pasje czy marzenia, aż do osiągnięcia upragnionego celu. A potem… wyznaczać sobie kolejne cele i łatwo znajdować drogi do ich osiągnięcia.
Motywacja wewnętrzna kształtuje charakter, relacje z innymi, z samą sobą przede wszystkim. Określa jaką jestem osobą, kim jestem dla siebie, najbliższych, przyjaciół, współpracowników, spotykanych przypadkiem ludzi. Pozwala zrozumieć jak ja się czuję wśród ludzi a jak oni czują się ze mną – przekonuje Krystyna.

Czytaj Słowo a zobaczysz efekty

Zakorzeniona w Pismie Świętym możesz nie tylko formować swoje życie w oparciu o Słowo Boże ale także doświadczać tego jak Słowo opisuje twoją historię, jak przemawia do twojego serca – zapewnia Krystyna. O tym, że tak jest w istocie, mogłyśmy się przekonać proklamując, w postawie stojącej, Słowo – zdanie z Pisma Świętego. Otrzymałyśmy je przed rozpoczęciem spotkania, od Dzielnych dyżurujących na recepcji. Dzięki Wam serdecznie za tę inicjatywę.
Czytaj Słowo Boże godnie, na głos, wyraźnie a zobaczysz efekty – sugeruje Krystyna i …. w istocie niektórym z nas głos wiązł w krtani, albo pojawiały się łzy lub głębokie wzruszenie.
Krystyna również chętnie dzieliła się z nami swoim doświadczeniem wzrastania w wierze, spowiedzi, która przeobraziła jej cierpienie, motywacji wewnętrznej i przemiany serca uświecającej codzienność, wyrażajacej się…. w teologii ziemniaka.

Zaopiekuj się sobą

Nie zapominaj o sobie – zaleca Krystyna – zaopiekuj się sobą, bo nie będziesz zdolna do dbania o innych, przede wszystkim o bliskich. Zapracowana, przemęczona, przytłoczona domowymi zajęciami i obowiązkami będziesz w sobie gromadzić frustracje, stres i wreszcie okazywać im złość i pretensje. A to przecież przede wszystkim u ciebie twoi bliscy powinni oglądać pogodne oblicze. Otrzymałyśmy od Krysi prezent na pismie, zresztą nie tylko jeden tego dnia, dwanaście porad jak dbać o siebie.

…żyć tak, aby pozostawić mocny ślad po sobie, godny naśladowania...

Modlitwa o nowy początek

Ojcze Niebieski,
dziękuję Ci za wszystkie nowe początki!
Napełnij mnie dziś mocą Ducha Świętego, obdaruj mnie myślami,
które wzmocnią mój chrakter i pozwolą mi wzrastać w pełnej zgodzie z tym,
co dla mnie zaplanowałeś, gdy powoływałeś mnie do życia.

Pomóż mi zapełnić umysł myślami o Tobie,
myślami czystymi, prawdziwymi, chwalebnymi i godnymi miłości.
Spraw, bym stała się bardziej uważna i nieświadomie
nie popadała w myślenie negatywne, ograniczające
i oparte na szkodliwych schematach,
które tak wielu zawiodły na manowce.

Chroń mnie przed pokusą narzekania,
potępiania i skupiania się na aspektach negatywnych.
Zamiast tego natchnij moje myśli i otwórz moje oczy,
abym mogła dostrzec Twą obecność w każdej sytuacji.

Chcę doceniać otaczające mnie bogactwo
i odkrywać ukrytą w mej duszy RADOŚĆ.

W imię Jezusa Chrystusa, amen.

Krystyna Sobczyk jest członkinią Sekretariatu do spraw Nowej Ewangelizacji Archidiecezji Krakowskiej, osobą odpowiedzialną za modlitwę wstawienniczą. Prowadzi Seminaria Odnowy Wiary dla parafii, wspólnot, kleryków, warsztaty motywacyjne, wraz z psycholożką Henryką Madej współprowadzi Biblijne warsztaty antydepresyjne.

Tekst i zdjęcia: Stanisława

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

This div height required for enabling the sticky sidebar