Marzec to miesiąc, który skłania do refleksji na temat swojej kobiecości, wniknięcia w głąb siebie, spojrzenia na swoje serce, swoją tożsamość kobiety. Była ku temu doskonała okazja podczas ostatniego spotkania Dzielnych Niewiast w Warszawie.

Moj prawdziwy wizerunek

Dwa warsztaty, które zostały zaplanowane, cieszyły się bardzo dużą popularnością. Pierwszy z nich poprowadziła Monika Hasik  – współzałożycielka Fundacji Twórcza Kobieta, psycholog z doświadczeniem trenerskim, specjalizująca się w pracy z kobietami. Był to czas, aby na nowo spojrzeć na siebie i swoją historię. Czas zatrzymania się nad tym, co każdą z nas ukształtowało,  jakie wzorce czerpiemy ze świata, a także namalować obraz kobiety, który w sobie nosimy.

Dzięki twórczej pracy w grupach, licznym rozmowom, często bardzo osobistym refleksjom z radością odkrywałyśmy swoje wewnętrzne piękno, swój prawdziwy wizerunek – nie ten, który kreują media, nie ten fałszywy, który może często same tworzymy w głowach. Każda z nas ma swoją przeszłość – dzieciństwo, a w nim zakodowany obraz naszym babek, mam, ciotek. Spojrzenie na tamten okres z miłością, zrozumieniem, czułością – pomagał nam odkrywać nas same, ale też łamać pewne schematy i analizować nasze zachowania na podstawie obserwacji kobiet w naszych rodzinach. To był wyjątkowy czas odkrywania swojej wartości.

Moc słowa

Podczas drugiego warsztatu zanurzyłyśmy się w…SŁOWO. Słowo mówione, czytane na głos z odpowiednią dykcją, artykulacją, tempem, intonacją, ekspresją. Wszak dobrze jest posiąść umiejętności pięknego i zrozumiałego wypowiadania się. Słowo ma moc, ale nie liczy się tylko to co mówimy, ale też jak artykułujemy informacje, które przekazujemy w rozmowie czy wystąpieniu. Dobrze wypowiedziane/przeczytane słowo, sugestywne, pięknie brzmiące, nie rażące uszu wadliwą wymową przykuwa i utrzymuje uwagę słuchaczy. Bo piękno wyrazów kryje się w ich brzmieniu i sensie. Na codzień korzystamy z języka czy wyuczonego sposobu czytania machinalnie i bezwiednie. Jak zatem zadbać o to, aby nas rozumiano i słuchano z przyjemnością kiedy się wypowiadamy lub czytamy? Jak ćwiczyć dykcję, być może zmienić tempo mówienia i czytania na głos, kiedy zawiesić głos i postawić kropkę? Malowanie słowem emocji, wrażeń i intencji to sztuka. Na warsztatach prowadzonych przez Ulę Folczak – dyplomowanego logopedę i  trenera emisji głosu, mogłyśmy bardzo praktycznie spróbować zmienić, czy udoskonalić nasz sposób wypowiadania się. Praca pod okiem czujnego i wrażliwego fachowca to była wspaniała przygoda i radość, przeżywana  w kobiecym gronie.

Uwielbienie, które otwiera na życie

W tym roku Dzielne Niewiasty w Warszawie zgłębiają temat modlitwy. Część popołudniowa rozpoczęła się od nauczania na temat modlitwy uwielbienia. Dla wielu osób jest „zapomniana” forma, gdyż w relacji do Boga koncentrują się często na prośbie. Uwielbienie otwiera na bezinteresowną, wolną, czystą relację do Boga. Modlitwa uwielbienia pozwala także stanąć przed Bogiem w postawie dziecka, które z ufnością zwraca się do swoich rodziców. Nauczanie wygłosiła Monika Piotrowska. Wskazała ona uczestniczkom, że źródlem modlitwy uwielbienia jest Eucharystia.

Eucharystia

Kolejnym wydarzeniem w czasie spotkania Dzielnych Niewiast była celebracja Eucharystii. W czasie homilii, o. Paweł Drobtot CSsR podkreślił ważne przesłania nauczania Jezusa, który wskazuje nam miłość jako największą wartość w życiu człowieka. Po Mszy Świętej był czas na wspólnotową oraz osobistą adorację Najświętszego Sakramentu oraz możliwość przystąpienia do sakramentu pojednania i pokuty.

Dzień w gronie Dzielnych Niewiast zakończył się spotkaniem w małych grupach, gdzie uczestniczki mogły podzielić się swoimi przeżyciami i doświadczeniem tego dnia.

Kolejne spotkanie Dzielnych Niewiast w Warszawie planowane jest na sobotę 15 kwietnia 2023. Serdecznie zapraszamy.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *