Czy słuchałaś kiedyś muzyki symfonicznej w piosenkach w wersji pop w pięknych aranżacjach ze słowami z Dzienniczka świętej Siostry Faustyny?

Bardzo polecam kojącą i wlewającą pokój w serce muzykę z płyty Pop-oratorium Miłosierdzie Boże zespołu LUMEN. Aranżacje muzyczne z tekstami z Dzienniczka świętej siostry Faustyny szczególnie w dniu Święta Miłosierdzia Bożego mogą dać nam wiele do myślenia i rozważania o wielkim i niepojętym Bożym Miłosierdziu.

Odpust zupełny dla dusz, które przystąpią do spowiedzi i Komunii Świętej w Święto Miłosierdzia

„Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia, dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego, i dlatego pierwsza niedziela po Wielkanocy ma być świętem Miłosierdzia, a kapłani mają w dniu tym mówić duszom o tym wielkim i niezgłębionym miłosierdziu moim”. (Dz. 570)

„W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar; w dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski” (Dz. 699)

Aby skorzystać z tych wielkich darów, trzeba spełnić warunki nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego jak ufność w dobroć Boga i czynna miłość bliźniego oraz być w stanie łaski uświęcającej, po spowiedzi świętej i godnie przyjąć Komunię świętą.

„Pragnę udzielić odpustu zupełnego duszom, które przystąpią do spowiedzi i Komunii świętej w święto Miłosierdzia mojego”. (Dz. 1109)

Płyta Pop-oratorium Miłosierdzie Boże

„Muzykę do wierszy Świętej Siostry Faustyny skomponował zamościanin Zbigniew Małkowicz, od lat związany z Poznaniem.
Kto śpiewa – dwa razy się modli. Prostocie słów tej wrażliwej, rozmodlonej dziewczyny towarzyszą teraz: melodia i rytm. Można nie pamiętać tekstu – tę modlitwę można nucić. Albo klaskać, krzyczeć, gwizdać i tupać. Jak przebojowa piosenka – przenika przez codzienną “harówę” na obrzeża świadomości.
“Orędzie Miłosierdzia, które Jezus przekazał ludzkości poprzez świętą Siostrę Faustynę, wieloma sposobami dociera do najdalszych zakątków świata. Pop – oratorium jest formą ewangelizacji trafiającą do serc wierzących i niewierzących, małych i dużych, pokornych i niepokornych, do wszystkich. Największa tajemnica naszej wiary, jaką jest miłosierna miłość Boga do każdego człowieka, jest mało popularna w świecie komercji, szybkiej konsumpcji i kultu wartości materialnych.
Oratorium stanowi więc próbę przedstawienia i przypomnienia słuchaczom głęboko humanistycznego wzorca ludzkiej egzystencji, opierającej się na wartościach dobra, prawdy i piękna. W dzisiejszych czasach zmienności trwałych wartości, zagubiony w odmętach cywilizacji człowiek, który poszukuje stabilizacji i punktu odniesienia, właśnie w tym wzorcu może znaleźć oparcie i odpowiedzi na podstawowe pytania, związane z uzasadnieniem swojego istnienia. Inspiracją do powstania tego dzieła były teksty zaczerpnięte z Dzienniczka Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej.

Zbigniew Małkowicz, którego ujęła prostota i szczerość przekazu, zapragnął rozpropagować, poprzez formę słowno – muzyczną, przesłanie Miłosierdzia zawarte w Dzienniczku. Wyboru tekstów i ich opracowania na użytek oratorium dokonała Siostra M. Elżbieta Siepak ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Pomimo wielu przeciwności losu prapremiera dzieła odbyła się 22 lutego 2004 roku we Wrocławiu. Tekstom, zaczerpniętym z Dzienniczka, towarzyszy muzyka w bardzo różnorodnych stylach. „W utworze zawarłem elementy muzyczne z różnych stron świata, by w ten sposób podkreślić, że miłosierdzie Boże jest przeznaczone dla każdego, niezależnie od pochodzenia – mówi Zbigniew Małkowicz.”

Czy warto wsłuchać się w przesłanie Bożego Miłosierdzia przy akompaniamencie muzyki?
Posłuchaj niżej zamieszczonych utworów. Napisz w komentarzu co o tym sądzisz.

Płytę zespołu Lumen można nabyć w sklepie internetowym: Miłujcie się w atrakcyjnej cenie.

Tekst i wybór zdjęć: SaSanka
Opis do płyty pochodzi ze sklepu Miłujcie się


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *