Jedną z grudniowych propozycji podczas spotkania Dzielnych Niewiast w Krakowie były warsztaty ,,Jak odkryć swoje pragnienia i z sukcesem realizować je przez cele” prowadzone przez panią Ilonę Baster.

W trakcie warsztatów zostały poruszone takie kwestie jak prawidłowe formułowanie celów, ustalanie swojej hierarchii wartości, radzenie sobie z wpływem otoczenia.  Zostały przedstawione praktyczne narzędzia: m. in. Siatka Celów, Koło Życia, Piramida Diltsa

Osiągnięcie celu wymaga inwestycji, poniesienia określonego rodzaju kosztów. Mogą to być nakłady materialne, ale również utrata zdrowia czy pogorszenie relacji rodzinnych. Dlatego przy formułowaniu celów warto zwrócić uwagę nie tylko na to co chcemy osiągnąć, ale również na to co mamy, a czego nie chcielibyśmy utracić.  W tym wszystkim ważna jest sztuka rezygnacji, ponieważ dysponując określonym czasem i zasobami, nie jesteśmy w stanie realizować wszystkich celów jednocześnie. Poświęcenie się jednej sprawie często wiąże się z rezygnacją z innej, dlatego tak ważne jest ustalanie priorytetów.

Warto poświecić czas na planowanie, ponieważ pozwala to świadomie decydować o tym do czego dążymy i zminimalizować ryzyko, że osiągnęliśmy coś na czym tak naprawdę nam nie zależało. Nasze działania powinny być wolnym, świadomym wyborem a nie wynikiem presji otoczenia.

Dobrze sformułowany cel wypływa  z wnętrza i jest wynikiem naszych prawdziwych pragnień. Dlatego tak ważne jest odkrywanie siebie i wsłuchiwanie się w swoje wnętrze.

Jako Dzielne Niewiasty chcemy zawierzać się Bogu i poddawać Jego woli względem nas, ze świadomością że On najlepiej wie co dla nas dobre. Jednocześnie jako istoty obdarzone wolnością, kreatywne i świadome swojej kobiecej siły jesteśmy wezwane do kształtowania samych siebie i swojego otoczenia, a możemy to czynić właśnie przez realizację wyznaczonych przez siebie celów.

Tekst, zdjęcie: Monika M.

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *