Dzielne Niewiasty Kraków

Zapraszamy na listopadowe spotkanie Dzielnych Niewiast do Krakowa.

Spotkania Dzielnych Niewiast są otwarte dla pań każdego wieku i stanu.

Sobota 4  istopada

Plan spotkania

Od 7. 45 czynna jest recepcja

8:00 – Różaniec (w kaplicy)

8.00 – 9.00 – Możliwość skorzystania z sakramentu Pojednania i pokuty

9:00 – Rozpoczęcie, nawiązanie wspólnoty

9.30 – 12.30 – Warsztaty

13.00 – Obiad

14.00 – Modlitwa uwielbienie

14.30 –  Msza Święta – o. Paweł Drobot CSsR

15.45 – Konferencja

16.45 – Adoracja Najświętszego Sakramentu. Możliwość spowiedzi, rozmowy

17.30 – Grupy dzielenia

18.00 – Podsumowanie

Tematy warsztatów

Warsztaty z emisji głosu cz. I

Planowany jest cykl 3 warsztatów lecz dołączyć się można w każdej chwili. Warsztaty składają się z  części teoretycznej i praktycznej. Po krótkich objaśnieniach teoretycznych następuje za każdym razem ich ilustracja w praktyce wraz z odpowiednimi ćwiczeniami.

Część teoretyczna (bardzo ważne jest zrozumienie istoty problemu i konieczności  pracy nad sobą oraz odpowiedniej motywacji) jest traktowana jako konieczny wstęp do części praktycznej.

Część praktyczna jest główną częścią warsztatów. Ćwiczymy własne ciało, ćwiczymy na różnego rodzaju tekstach: wiersze  (o różnym charakterze), proza, teksty prasowe, teksty biblijne, itp.

Część I. obejmuje zasady prawidłowej emisji głosu. Wyrobienie umiejętności oddychania przeponowo-żebrowego na podparciu oddechowym – ćwiczenia. Oddech w tekście.

Osoby, które brały udział w pierwszej edycji warsztatów, będą miały dobrą okazję do przypomnienia, uzupełnienia i poszerzenia wiedzy i umiejętności zdobytych wcześniej.

Prowadzi: Magdalena Bodniak – magister filologii germańskiej. Ukończyła germanistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i podyplomowe studia logopedyczne na Akademii Pedagogicznej także w Krakowie. Pracuje jako wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie w Zakładzie Filologii Germańskiej, gdzie prowadzi zajęcia przede wszystkim z praktycznej nauki języka niemieckiego ze szczególnym uwzględnieniem wymowy niemieckiej, a także z emisji głosu. Prowadziła warsztaty z emisji głosu dla nauczycieli w Krakowie, w Tarnowie i w powiecie tarnowskim. Posiada wykształcenie i doświadczenie w zakresie śpiewu solowego i chóralnego.

 „Szkoła pleców”, czyli jak zapobiegać dolegliwościom bólowym kręgosłupa

Część teoretyczna: Najczęstsze przyczyny dolegliwości bólowych kręgosłupa. Znaczenie prawidłowego siedzenia oraz stania. Korzystne i niekorzystne formy aktywności ruchowej. Najlepsze pozycje ułożeniowe podczas snu.

Część praktyczna: Ułożenie ciała podczas siedzenia i stania. Ćwiczenia poprawiające stabilność kręgosłupa oraz wzmocnienie mięśni odpowiadających za prawidłową postawę.

W miarę możliwości prosimy o przyniesienie ze sobą na warsztaty karimaty, ręcznika, jaśka/poduszki (ok 40×40 cm).

Prowadzi: Agnieszka Bogunia- fizjoterapeutka z trzynastoletnim doświadczeniem. Ukończyła Studium Fizjoterapii, Akademię Wychowania Fizycznego w Krakowie oraz wiele kursów specjalistycznych (w tym międzynarodowych) zakończonych egzaminami uwierzytelniającymi. Przez 9 lat asystent Kliniki Rehabilitacji Wydziału Nauk o Zdrowiu UJ CM. Pracuje z pacjentami ze schorzeniami neurologicznymi, ortopedycznymi oraz z dziećmi ze skoliozą.

III. Kobieta przedsiębiorcza –  cz. III (zapisy zamknięte)

To trzeci z cyklu czterech warsztatów poświęconych „kobiecie przedsiębiorczej”.

Poruszymy tematy takie jak:
Co mnie ogranicza?  Kobieta przedsiębiorcza to nie tylko businesswomen. Jak radzić sobie w życiu z ograniczeniami? Warsztat jest podzielony na dwie części:

Część 1 – jest w formie prezentacji i omawia przeszkody wewnętrzne, które często w nas tkwią i które ograniczają nasze działanie. Ta część oparta jest na doświadczeniach

Część 2 – to część warsztatowa, która pozwoli w lekkiej formie poznać kilka narzędzi praktycznych, które mają przełożenie w codziennym życiu i wychodzeniu naprzeciw różnym wyzwaniom.

Prowadzi – dr. Jerzy Kołodziej -wykładowca akademicki, konsultant z wieloletnią praktyką coachingu menedżerskiego i zarządzania projektami informatycznymi , negocjator. Specjalizuje się w budowaniu zespołów, tworzeniu strategii, rozwijaniu przedsięwzięć , także w skali międzynarodowej. Jak sam mówi o sobie, jego celem w spotkaniach z ludźmi jest odkrywanie ich naturalnego potencjału i towarzyszenie im w nowych wyzwaniach.”

Przejdź do formularza zgłoszeń>>>