O Nas

WIZJA
Wspólnota „Dzielne Niewiasty” jest miejscem spotkania kobiet wierzących i poszukujących, LOGO DNpragnących spotkania z Bogiem żywym, kształtującym poprzez działanie Ducha Świętego, naszą kobiecą duchowość, fizyczność i emocje. Pragniemy aby owocem tego spotkania stało się ukształtowanie w nas postawy ufności i nadziei, że jesteśmy kochane przez Boga nadającego sens naszemu życiu, prowadzącej do dzielenia się – „uobecniania” – tej ufności i nadziei w naszych środowiskach życia i  pracy poprzez miłość i służbę oraz  zaangażowania w życie Kościoła . Wzorem i przewodniczką jest nam Maryja – Matka Nieustającej Pomocy – najdoskonalszy przykład kobiecości.

MISJA

Dzielne Niewiasty to wspólnota kobiet, które świadome swojego zawierzenia Bogu i tego, że Bóg w szczególny sposób zawierzył im człowieka, swoją osobowością, postawą i świadectwem życia promieniują na społeczeństwo, promując najwyższe wartości i godność kobiety. Jest głosem kobiet katolickich, pragnących zharmonizowanego rozwoju kobiety, w oparciu o wartości chrześcijańskie. Podejmuje działania ewangelizacyjne w krajowej i międzynarodowej przestrzeni pragnąc przyciągnąć do Jezusa Chrystusa kobiety i tak je kształtować, by były jak „perły cenne”.

CEL

Celem wspólnoty Dzielne Niewiasty jest wszechstronne, zrównoważone kształtowanie kobiet różnego wieku, stanu i zawodu poprzez rozwój sfery duchowej, emocjonalnej i cielesnej, w odpowiedzi na wezwanie Ojca Świętego Jana Pawła II zawarte w Liście Apostolskim MULIERIS DIGNITATEM – O godności i powołaniu kobiety.

Cel główny realizowany jest poprzez:

 1. Organizowanie comiesięcznych spotkań składających się z części warsztatowej i/lub wykładowej oraz duchowej. Blok warsztatowy to tematyczne spotkania bądź wykłady z obszarów bezpośrednio związanych z życiem i pracą kobiet, podczas gdy blok duchowy każdorazowo składa się z modlitwy uwielbienia, Eucharystii, konferencji, adoracji Najświętszego Sakramentu oraz pracy w grupach dzielenia. Spotkania odbywają się raz w miesiącu, w soboty, w okresie od września do czerwca;
 2. Organizowanie corocznych, tematycznych, tygodniowych rekolekcji wakacyjnych
 3. Organizowanie corocznej trzydniowej Majówki dla kobiet, czyli tematycznych cykli wykładów, spotkań i konferencji podczas długiego majowego weekendu;
 4. Organizowanie spotkań dla dziewczynek i dziewcząt „Dzielne Niewiasty Junior” o tematyce i w terminach wynikających ze zdiagnozowanych potrzeb;
 5. Prowadzenie strony internetowej www.dzielneniewiasty.pl
 6. Rozwój różnorodnych diakonii – modlitewnej, muzycznej, organizacyjnej i innych, zgodnie z potrzebami;
 7. Współpracę z kobiecymi środowiskami katolickimi i wymianę doświadczeń;
 8. Doraźną pomoc dla kobiet z zakresu psychologii, zdrowia, duchowości, etc;
 9. Propagowanie zrównoważonego, opartego na nauczaniu Kościoła Katolickiego rozwoju kobiety;
 10. Promowanie najwyższych wartości i sprzeciwianie się ideologizacji współczesnego świata;
 11. Inne działania sprzyjające realizacji wyznaczonego celu.